Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018

7 μήνες απομένουν μέχρι την παράδοση των τριών πρώτων σταθμών της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια) εφόσον βέβαια τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα της Αττικό Μετρό.

Με τις εργασίες στους τρεις αυτούς σταθμούς να είναι αρκετά προχωρημένες, πρέπει να σημειωθεί πως η ολοκλήρωση της κατασκευής των σταθμών δεν συνεπάγεται με την άμεση θέση της επέκτασης σε λειτουργία, αφού αυτό απαιτεί την παράδοση του έργου από την Αττικό Μετρό στην ΣΤΑΣΥ, την πραγματοποίηση δοκιμών για αρκετές εβδομάδες ή και μήνες, την μετακίνηση προσωπικού κλπ. Έτσι, δεν θα πρέπει να φανεί περίεργο αν οι τρεις νέοι σταθμοί παραδοθούν τελικά μετά το καλοκαίρι του 2019 ή ακόμα και μέσα στο 2020.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τρεις σταθμούς της επέκτασης (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο) οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς εμφανή προβλήματα αν και με χαμηλούς ρυθμούς σε Μανιάτικα και Δημοτικό Θέατρο καθώς ο σταθμός στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυτός που βρίσκεται πιο πίσω κατασκευαστικά.

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των έργων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει ως εξής:

 • Σήραγγα ΝΑΤΜ 2Τ:Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της μόνιμης επένδυσης θόλου της σήραγγας
 • Φρέαρ εισόδου TBM: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του φρέατος καθώς και η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης και των περιμετρικών τοιχείων. Ολοκληρώθηκε η υδατοστεγάνωση των περιμετρικών τοίχων.
 • Φρέαρ Κομνηνού: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η προσωρινή αντιστήριξη φρέατος και συνδετήριας σήραγγας καθώς και η τοιχοποιία, τα επιχρίσματα, η τοποθέτηση θυρών και τα βιομηχανικά δάπεδα.
 • Σταθμός Αγ. Βαρβάρα: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης πλακών από γρανίτη στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων καθώς και η τοποθέτηση ψευδοροφών ορυκτών ινών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.
 • Φρέαρ Μεγ. Αλεξάνδρου: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής προσωρινής αντιστήριξης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας καθώς και η μόνιμη επένδυση συνδετήριας σήραγγας, φρέατος και κλιμακοστασίου.
 • Φρέαρ Ταξιαρχών: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες γεμίσματος και βιομηχανικών δαπέδων.
 • Σταθμός Κορυδαλλός: Σε προχωρημένο στάδιο (Σεπτέμβριος) βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης γρανιτών και τοιχοποιίας καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες γεμισμάτων, βιομηχανικών δαπέδων  και λοιπών ειδικών δαπέδων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και μόνιμης επένδυσης των προσβάσεων του Σταθμού.
 • Φρέαρ Πισιδίας: Ολοκληρώθηκε και η τελική επένδυση πλάκας θεμελίωσης του Φρέατος καθώς και η εκσκαφή προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας ΝΑΤΜ Αερισμού.
 • Σταθμός Νίκαια: Σε εξέλιξη βρίσκονται (Σεπτέμβριος) οι συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής της μη φέρουσας τοιχοποιίας στο επίπεδο -3 των αποβαθρών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εργασίες. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τελικής επένδυσης τοιχίων και θόλου μεταξύ 1ου – 2ου συστολικού αρμού στη σήραγγα ΝΑΤΜ αερισμού του σταθμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τελικής επένδυσης τοιχίων μεταξύ 2ου -3ου συστολικού αρμού. Στη βόρεια είσοδο του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και κατασκευής μόνιμης επένδυσης.
 • Σταθμός Μανιάτικα: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης τοιχίων υποστυλωμάτων από την στάθμη πλάκας Η/Μ (-3) έως στάθμη πλάκας εκδοτηρίων (-2).
 • Σταθμός Πειραιά: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης και προέντασης αντηρίδων αντιστήριξης ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η εκσκαφή του 4ου επιπέδου του κυρίως σταθμού και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης προέντασης αντηρίδων σε αυτό.
 • Φρέαρ Ρολόι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύου ομβρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης έως -5,00.
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού ολοκληρώθηκαν οι σκυροδετήσεις δαπέδου, τοιχείων και θόλου ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες οπλισμού, ξυλότυπων και οι σκυροδετήσεις τοιχείων των αποβαθρών. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες ξυλότυπων – οπλισμών της πλάκας οροφής στον κύριο σταθμό ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης των περιμετρικών τοιχίων από την πλάκα Η/Μ ορόφου έως την πλάκα οροφής.

 


Γραμμή 4 Μετρό

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου αναμένεται η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για το έργο της κατασκευής του α’ τμήματος της γραμμής 4 του Μετρό (Άλσος Βεΐκου – Γουδή). Το αξιοπερίεργο με τη β’ φάση του διαγωνισμού που ξεκίνησε στις 6 Σεπτεμβρίου, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης, είναι πως μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία παράταση αν και αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες 4 εβδομάδες.

Οι τρεις προεπιλεχθείσες κοινοπραξίες οι οποίες έλαβαν τα συμβατικά στοιχεία (τεύχη και σχέδια) από την Αττικό Μετρό και καλούνται να υποβάλουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές είναι οι εξής:

 1. ΤΕΡΝΑ ΑΕ- VINCI-SIEMENS AG “TVS”
 2. J+P ΑΒΑΞ ΑΕ- GHELLA SpA –ALSTOM TRANSPORT S.A.
 3. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ANSALDO STP S.p.A – HITACHI RAIL ITALY SPA

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 1.510.000.000 Ευρώ και η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 8 χρόνια.

Εν τω μεταξύ ο διαγωνισμός για τις πρόδρομες εργασίες της γραμμής 4 ο οποίος ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, έχει λάβει το γνωστό δρόμο προς τις δικαστικές αίθουσες λόγω προσφυγής κατασκευαστικής εταιρείας κατά της απόφασης ανάδειξης της ΤΕΡΝΑ ως αναδόχου. Η προσφυγή αναμένεται να συζητηθεί στις 24 Νοεμβρίου ενώ έχει ήδη προηγηθεί η υποβολή προδικαστικής προσφυγής από την ίδια εταιρεία στις 7 Σεπτεμβρίου, η οποία απορρίφθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών.

Όπως πάντως αναφέρει άρθρο της Καθημερινής, υπαρκτός είναι ο κίνδυνος και νέων δικαστικών προσφυγών λόγω της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου για τις εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις νόθευσης του ανταγωνισμού.

Τέλος, υπάρχει πιθανότητα μετακίνησης των εξόδων του σταθμού στα Εξάρχεια μετά από αίτημα της Ανάπλασης Αθήνας Α.Ε. προς την Αττικό Μετρό με το οποίο ζητείται οι έξοδοι να μετακινηθούν κατά ένα τετράγωνο έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα το Αρχαιολογικό Μουσείο και το ΕΜΠ και να μην υποστεί μεγάλες μεταβολές η πλατεία Εξαρχείων.

 

Δείτε επίσης:

 


Επέκταση Τραμ στον Πειραιά

Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα έργα για την ολοκλήρωση των έργων της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της η κατασκευή της γραμμής ενώ εκκρεμεί η εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Όπως βλέπουμε και στο βίντεο που δημοσίευσε το pireaspiraeus.com πριν λίγες μέρες, οι στάσεις είναι σχεδόν έτοιμες σε σημείο που πολλές από αυτές έχουν υποστεί βανδαλισμούς με γκράφιτι.

Πλέον αναμένουμε τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Τραμ ως το τέλος της χρονιάς ώστε στη συνέχεια η επέκταση να παραδοθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των εργασιών τους  μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει ως εξής:

 • Στον Πειραιά: Έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι – ρυθμίσεις – δοκιμές του τροχιοδρόμου, των αλλαγών και της ΕΓΕ ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και η δοκιμαστική κυκλοφορία του Τραμ.

Κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ στον Πειραιά:

 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού και των συνδέσεων των στάσεων του Τραμ με ΔΕΗ (με εκκρεμότητα στην Βόρεια αποβάθρα της στάσης Ποσειδώνος, η δαπεδόστρωση της οποίας είναι περιοχή αρχαιολογικής ανάδειξης).
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης σήμανσης & σηματοδότησης στην Εθν. Αντιστάσεως ενώ είναι σε εξέλιξη βρίσκονται η εργασίες στην Γρ. Λαμπράκη και Ομ. Σκυλίτση.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης της Τσαμαδού σε αποκλειστικό λεωφορειόδρομο με ταυτόχρονη ανακατασκευή των πεζοδρομίων

Δείτε επίσης:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*