«Λευκός καπνός» για 100 νέα αρθρωτά λεωφορεία

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η προμήθεια νέων λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μία δεκαετία, μετά από την πρώτη κατακύρωση μέρους του μεγάλου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2021 για προμήθεια 770 λεωφορείων (εκ των οποίων αναμένονται 650 λεωφορεία, αφού ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος για τα υπόλοιπα) για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κ. Γιάννη Ξιφαρά, το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 100 18μετρων (αρθρωτών) αστικών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατακυρώνεται στην εταιρεία IVECO France SAS. Πρόκειται για την γαλλική εταιρεία που ανήκει στον ιταλικό (και πλέον πολυεθνικό) όμιλο της IVECO. Σημειώνεται ότι πέραν από την προμήθεια των λεωφορείων, το έργο περιλαμβάνει και τη συντήρησή τους για περίοδο ενός έτους.

Το τίμημα αναμένεται να ανέλθει σε 385.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά μονάδα, δηλαδή συνολικά 38.500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των 100 λεωφορείων (ο προϋπολογισμός ανερχόταν σε 43 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ).

Όπως σημειώνεται, στη συγκεκριμένη απόφαση χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας αρχής, η οποία αν σε περίπτωση κατατεθεί, θα επιφέρει καθυστέρηση στην εξέλιξη του διαγωνισμού. Εφόσον πάντως οι διαδικασίες κυλήσουν ομαλά, και με την επιφύλαξη των καθυστερήσεων που θα προκαλέσουν οι εκλογές, η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, αλλά η παραλαβή των πρώτων οχημάτων πολύ δύσκολα θα γίνει εντός του 2023. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το σύνολο των 100 λεωφορείων θα πρέπει να έχει παραδοθεί εντός 580 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Πλέον, εξελίξεις αναμένονται στα υπόλοιπα 3 εκ των πέντε τμημάτων του μεγάλου διαγωνισμού που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, αφού από την περασμένη άνοιξη ματαιώθηκε το πρώτο τμήμα που αφορούσε την προμήθεια 120 υβριδικών λεωφορείων καθώς δεν κατετέθηκε καμία σχετική προσφορά.

Έτσι, αναμένονται οι προσωρινοί ανάδοχοι για 550 ακόμα λεωφορεία και συγκεκριμένα:

  • 200 απλά αστικά λεωφορεία 12 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ. Η IVECO έχει καταθέσει προσφορά και σε αυτό το τμήμα του διαγωνισμού, ενώ συμμετέχει και η ιταλο-τουρκική ένωση Industria Italiana Autobus SpA (IIA) – Karsan.
  • 100 απλά ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. Προσφορές έχουν κατατεθεί από τις Irizar, Van Hool, IVECO και BYD.
  • 250 απλά ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι εταιρείες IRIZAR E-MOBILITY S.L. και YUTONG BUS CO. LTD ενώ είχε αποκλειστεί η εταιρεία BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT μετά από προσφυγές των άλλων συμμετεχόντων.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*