ΟΑΣΑ: Έρχεται διεθνής διαγωνισμός για 5ετή παραχώρηση λεωφορειακών γραμμών σε ιδιώτες

Αλέξανδρος Λιάρος

Στην επιλογή της πραγματοποίησης διεθνούς διαγωνισμού, μέσω του οποίου λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν την Ανατολική και τη Δυτική Αττική θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες για μία περίοδο πέντε έως επτάμιση ετών, προσφεύγει όπως ήταν αναμενόμενο ο ΟΑΣΑ, προκειμένου να μην υπάρξει δραματική μείωση των δρομολογίων μετά τη λήξη της σύμβασης με τα ΚΤΕΛ που σήμερα πραγματοποιούν αστικά δρομολόγια στις περιοχές αυτές.

Αυτή την εβδομάδα, ο ΟΑΣΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 30 μέρες τα τεύχη του διαγωνισμού προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η προκήρυξή του με ανοικτό μέχρι τότε το ενδεχόμενο αλλαγών λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα φορέων και πολιτών.

Συγκεκριμένα, η διεθνής ανοικτή διαδικασία αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική για εξήντα (60) μήνες με δικαίωμα παράτασης έως τριάντα (30) μήνες». Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 312.086.730,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μονομερούς παράτασης.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού θα διαχωριστεί σε δύο τμήματα: το πρώτο αφορά 25 λεωφορειακές γραμμές της Ανατολικής Αττικής και το δεύτερο 38 γραμμές στη Δυτική Αττική.

Για το Α’ τμήμα, τις τυπικές καθημερινές μέρες θα πραγματοποιούνται 1.188 δρομολόγια με 96 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 30 αρθρωτών και 5 mini). Για το Β’ τμήμα, θα πραγματοποιούνται 1.757 δρομολόγια με 115 λεωφορεία (3 εξ αυτών mini).

Η προβλεπόμενη αμοιβή ανά οχηματοχιλιόμετρο θα ανέλθει σε 2,13 ευρώ με το κριτήριο επιλογής του αναδόχου να είναι η προσφορά της χαμηλότερης τιμής. Ο ΟΑΣΑ θα καταβάλει στον ανάδοχο το 90% της προβλεπόμενης πληρωμής κάθε μήνα, ενώ στο τέλος κάθε τριμήνου θα γίνεται η εκκαθάριση του υπόλοιπου ποσού ανάλογα με τα απολογιστικά στοιχεία κόστους.

Ο ανάδοχος -ή οι ανάδοχοι- θα πρέπει να χρησιμοποιούν ντιζελοκίνητα λεωφορεία κατηγορίας EURO VI νέα ή μεταχειρισμένα με ηλικία έως και 5 ετών κατά την έναρξη της σύμβασης, ενώ η ηλικία τους δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 10 έτη σε κανένα χρονικό σημείο της σύμβασης. Τα λεωφορεία θα φέρουν εξοπλισμό ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τηλεματικής (διευκρινίζεται πως θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο με την εφαρμογή OASA Telematics και τις έξυπνες στάσεις) με δαπάνες του αναδόχου και θα είναι βαμμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΑ. Μέχρι το τέλος του πρώτου έτους της σύμβασης θα πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία και δύο αμαξοστάσια, ένα στην Ανατολική και ένα στη Δυτική Αττική.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό θα πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών ύψους 15 εκατ. ευρώ κατά τα τελευταία 3 έτη, να έχουν αναλάβει τουλάχιστον μία σύμβαση δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία ή ιδιωτικών μεταφορών με λεωφορεία με μέγεθος στόλου κατ’ ελάχιστον πενήντα λεωφορείων και να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Όπως συνέβη και στην περίπτωση των συμβάσεων των ΚΤΕΛ, οι ανάδοχοι θα μπορούν να προχωρούν σε υπεργολαβίες, παραχωρώντας μέρος του μεταφορικού έργου σε τρίτους.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ΟΑΣΑ θα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το συγκοινωνιακό έργο για λόγους εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Στις προδιαγραφές του διαγωνισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι προδιαγραφές των λεωφορείων καθώς και ο ελάχιστος αριθμός εκτελούμενων δρομολογίων ανά γραμμή και ημερολογιακή περίοδο.

Υπενθυμίζεται πως μέσω της δεύτερης κατά σειρά παράτασης (λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως αναφέρεται) της σύμβασης παραχώρησης συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ, τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα πραγματοποιούν δρομολόγια σε «72» λεωφορειακές γραμμές μέχρι και τον Οκτώβριο του 2023. Με την πανδημία να έχει περάσει, (το Ελεγκτικό Συνέδριο άλλωστε είχε βάλει εμπόδια για τον ίδιο λόγο και στην υπογραφή της προηγούμενης παράτασης για τον ίδιο λόγο) ήταν σαφές πως δεν υπήρχε η δυνατότητα νέας παράτασης της σύμβασης με τα ΚΤΕΛ αν και η ΟΣΥ δεν διαθέτει ακόμα τον απαραίτητο αριθμό οχημάτων για την εκτέλεση του συνόλου των δρομολογίων.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*