Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016

Σταθμός Δημοτικό Θέατρο. Πηγή: Αττικό Μετρό

Όταν τον Μάρτιο του 2012 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Αττικό Μετρό και της κοινοπραξίας J&P Αβαξ – Ghella SPA – Alstom Transport για την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά, το χρονοδιάγραμμα ανέφερε πως οι τελευταίες εργασίες εκσκαφής θα ολοκληρώνονταν το Νοέμβριο του 2016 με τη γραμμή να παραδίδεται ως το τέλος του 2017.

Φτάνοντας στο 2017, είναι φανερό πόσο έξω έχουν πέσει τα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση της επέκτασης έχει πάρει επίσημα παράταση ως το 2020, ενώ ως το τέλος του 2016 είχαν κατασκευαστεί λιγότερο από τα δύο τρίτα του μήκους της σήραγγας (65%). Οι λόγοι της καθυστέρησης έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ανασκόπηση των έργων που κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό τον καιρό το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Νίκαια και Μανιάτικα, λόγω της σαθρότητας του υπεδάφους. Αλλά και στον δυσκολότερο κατασκευαστικά σταθμό της επέκτασης, το σταθμό στο λιμάνι του Πειραιά, φαίνεται πως δεν υπάρχει βιασύνη στην πορεία των έργων. Η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων του σταθμού συνεχίζεται εδώ και ένα χρόνο.

Έτσι κι αλλιώς, μέχρι το τέλος του 2020 απομένουν 4 χρόνια.

Σταθμός Αγία Βαρβάρα. Πηγή: Αττικό Μετρό

Η πορεία των εργασιών της επέκτασης το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του  2016, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

 • Στην αρχή της επέκτασης, στη σήραγγα ΝΑΤΜ διπλής τροχιάς, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή α΄φάσης της σήραγγας από το φρέαρ ΤΒΜ προς Αγία Μαρίνα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή β΄& γ΄φάσης.
 • Σταθμός Κορυδαλλός: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών.
 • Στο φρέαρ Πισιδίας, έχουν ολοκληρωθεί οι διερευνητικές τομές για τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
 • Σταθμός Νίκαια: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τμήματος της πλάκας οροφής του σταθμού, στην περιοχή συναρμογής, με τον φορέα της μόνιμης επένδυσης της βόρειας εισόδου. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών στους τεχνικούς χώρους, στο επίπεδο της πλάκας έκδοσης εισιτηρίων του σταθμού καθώς και οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικού δαπέδου, στον τεχνικό χώρο 3.9-1 (LAS), στο επίπεδο του Η/Μ ορόφου του κυρίως σταθμού.
  Στη βόρεια είσοδο (προσβάσεις 2 & 3) σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης εξωτερικών περιμετρικών τοιχίων, στην περιοχή εκατέρωθεν των πασσάλων Π122-Π125 και Π133-136 και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης τμήματος της πλάκας οροφής, στην περιοχή εκατέρωθεν των πασσάλων Π139-Π147 και Π154-162. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης του C&C εισόδων του σταθμού, με την τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή εξωτερικών περιμετρικών τοιχίων της πρόσβασης 2 του σταθμού στην περιοχή εκατέρωθεν των πασσάλων Π164-Π167 και Π125-128.
 • Σταθμός Μανιάτικα: Στο ανοιχτό όρυγμα έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική ανασκαφή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος 14ου επιπέδου (περιοχή εκβαθύνσεων) του κυρίως κτηρίου του σταθμού.
  Στην κύρια σήραγγα του σταθμού, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης των εγκάρσιων οριζόντιων τμημάτων των τεσσάρων σηράγγων πρόσβασης της κύριας σήραγγας καθώς και εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της κάτω εγκάρσιας σήραγγας πρόσβασης ανελκυστήρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της Η/Μ σήραγγας και οι εργασίες γείωσης του σταθμού.
  Στην έξοδο διαφυγής, στην οδό Γυθείου, έχει ολοκληρωθεί η καθαίρεση υφιστάμενης σκάλας και η κατασκευή μικροπασσάλων ανοιχτού ορύγματος.
 • Σταθμός Πειραιάς: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαίρεσης οδηγών τοίχων, των οποίων οι διαφραγματικοί έχουν ολοκληρωθεί.
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στη σήραγγα ΝΑΤΜ τριπλής τροχιάς προς ΠΑ.ΠΕΙ, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή Δ’ φάσης (INVERT), με πρόοδο εκσκαφής 140μ/140μ.
  Στη σήραγγα ΝΑΤΜ τριπλής τροχιάς προς Δημοτικό Θέατρο, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης μόνιμης επένδυσης ανάστροφου τόξου (invert), με πρόοδο εργασίας 51μ/63μ.
 • Στο φρέαρ Πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε η παράκαμψη δικτύων αποχέτευσης, ΟΤΕ και ΔΕΗ. και η τελική μορφή της εργοταξιακής κατάληψης για την κατασκευή του φρέατος.

 • Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 64%.

Πρόοδος επέκτασης Τραμ

Έργα Τραμ. Πηγή: Αττικό Μετρό

Καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα έχουμε και στο φαινομενικά πιο εύκολο έργο της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά. Όταν τα έργα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2013, το χρονοδιάγραμμα ανέφερε πως η ολοκλήρωσή τους θα έρθει σε 25 μήνες, ως τον Οκτώβριο του 2015. Τώρα, η Αττικό Μετρό τοποθετεί την ολοκλήρωση των έργων της επέκτασης ως τα τέλη του 2017, σε διπλάσιο δηλαδή χρόνο από ότι αρχικά προβλεπόταν!

Το αν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε παράδοση της γραμμή μέσα στη χρονιά τη στιγμή που εκκρεμούν ακόμη αρχαιολογικές εργασίες σε τμήματα του έργου (Βασ. Γεωργίου) θα το δούμε μέσα στους επόμενους μήνες.

Εν τω μεταξύ στο προσκήνιο μπαίνει και η επόμενη επέκταση του Τραμ προς το Κερατσίνι και το Πέραμα. Την προηγούμενη εβδομάδα προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις τοπογραφικές μελέτες του έργου μέσω των οποίων θα διευκρινιστεί και το κόστος της κατασκευής, ανάλογα με το μήκος της διαδρομής το οποίο θα είναι υπογειοποιημένο. Ακολούθως βέβαια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι υπόλοιπες μελέτες και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το έργο. Αν και ο πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί πως τα έργα της επέκτασης (τμήμα ως Κερατσίνι) θα ξεκινήσουν το 2018, το χρονοδιάγραμμα της Αττικό Μετρό αναφέρει πως ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019, και να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2020. Αυτό φυσικά αν η τότε κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.

Έργα Τραμ. Πηγή: Αττικό Μετρό

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των εργασιών της επέκτασης στον Πειραιά ως τα τέλη του 2016 έχει ως εξής:

 • Στη γέφυρα Παπανδρέου και την οδό Μικράς Ασίας, έχει ολοκληρωθεί ο τροχιόδρομος από τη γέφυρα Παπανδρέου μέχρι την είσοδο της Γρ. Λαμπράκη (μετά την αναστροφή) και τοποθετούνται σιδηροτροχιές στην περιοχή pocket.
 • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο, από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι την οδό Βενιζέλου. Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες επιδομής, εκτός περιοχής pocket και σιδηροτροχιών, από την οδό Βενιζέλου έως την οδό Βασ. Γεωργίου.
 • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο από την οδό Γρ. Λαμπράκη έως την Αλκιβιάδου. Επίσης, ολοκληρώθηκε ο τροχιόδρομος από τη Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Αλκιβιάδου ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη στάση Δημαρχείο, στις περιοχές τροχιοδρόμου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι την οδό Φίλωνος καθώς και στη θέση κατασκευής του Υ/Σ (στο Ρολόι).
 • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της στάσης Αγ. Τριάδας, η αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή της στάσης Ιπποδαμείας καθώς και η κατασκευή της επιδομής του τροχιόδρομου από την οδό Τσαμαδού έως την Ιπποδαμείας.
 • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης Ο.Κ.Ω. (περιοχή από γέφυρα Λαμπράκη-Τζαβέλλα) και οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου.
 • Στη στάση ΣΕΦ και στην πλατεία Αλικάκου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου και ανακατασκευής της στάσης.

Δείτε επίσης:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*