Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018

Λιγότεροι από 6 μήνες απομένουν μέχρι την παράδοση των τριών πρώτων σταθμών της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά, εφόσον φυσικά τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. 

Η ημερομηνία στόχος για την παράδοση των σταθμών Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια εξακολουθεί να είναι η 30ή Ιουνίου 2019. Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος αυτός τα δοκιμαστικά δρομολόγια όπως και οι δοκιμές όλων των συστημάτων θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, το πολύ μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες.

Αν αυτό δεν συμβεί, το χρονοδιάγραμμα της Αττικό Μετρό θα εκτροχιαστεί και η έναρξη των δρομολογίων θα καθυστερήσει ως το δεύτερο μισό της χρονιάς. 

Από την πρόοδο πάντως της κατασκευής των σταθμών όπως την ανακοινώνει η Αττικό Μετρό, οι τρεις πρώτοι σταθμοί (και ιδιαίτερα ο Κορυδαλλός και οι Νίκαια) μόνο έτοιμοι δεν είναι, γεγονός που δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας.

Αναλυτικά, η πρόοδος των έργων κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018 έχει ως εξής:

 • Φρέαρ Κομνηνού: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχιτεκτονικές εργασίες.
 • Σταθμός Αγ. Βαρβάρα: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης τοίχων και υποστυλωμάτων ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στηριγμάτων του συστήματος ανάρτησης ψευδοροφών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.
 • Φρέαρ Μεγ. Αλεξάνδρου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, η τοποθέτηση θυρών καθώς και η κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχιτεκτονικές εργασίες.
 • Σταθμός Κορυδαλλός: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της μόνιμης επένδυσης προσβάσεων του Σταθμού καθώς και οι εργασίες για την καθαίρεση πασσάλων και κεφαλόδεσμου.
 • Φρέαρ Πισιδίας: Σε εξέλιξη (Νοέμβριος) βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τελικής επένδυσης εξωτερικών περιμετρικών τοιχίων στο κυρίως Φρέαρ.
 • Σταθμός Νίκαια: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η προσωρινή αντιστήριξη του σταθμού, καθώς επίσης η υδατοστεγάνωση και η κατασκευή της τελικής επένδυσης πλάκας πυθμένα (invert). Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης του κυρίως σταθμού καθώς και η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας ΝΑΤΜ. Επίσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χρωματισμών στου τεχνικούς χώρους του Σταθμού Α’Φάση. Στη βόρεια είσοδο του σταθμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαίρεσης του κεφαλόδεσμου των πασσάλων καθώς και η επιχώση.
 • Φρέαρ Τζαβέλα: Σε εξέλιξη (Νοέμβριος) βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του φρέατος ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τις κυκλοφοριάκες παρακάμψεις και η κατασκευή του περιμετρικού κεφαλόδεσμου
 • Σταθμός Μανιάτικα: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της μόνιμης επένδυσης θεμελίωσης στο επίπεδο -4, η μόνιμη επένδυση της πλάκας Η/Μ στο επίπεδο -3 ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης της πλάκας μηχ/κου ορόφου (-1). Στην κύρια σήραγγα του σταθμού (ΝΑΤΜ) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες γείωσής της και η υδατοστεγάνωσή της.
 • Σταθμός Πειραιά: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και προένταση αντηρίδων προσωρινής αντιστήριξης του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου επιπέδου.
 • Φρέαρ Ρολόι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής παράκαμψης δικτύου ομβρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης έως -9,00. 
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και σκυροδέτησης δαπέδου τοιχείων και θόλου μόνιμης επένδυσης στο νότιο κλιμακοκοστάσιο ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δευτερογενή σκυροδεμάτων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας οροφής (αξ 8-10) καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης – τοποθέτησης οπλισμών στη συναρμογή με σήραγγα ΤΒΜ (επίπεδο σιδηροτροχιών έως επίπεδο αποβαθρών).

 


Γραμμή 4 Μετρό

 

Από παράταση σε παράταση οδεύει η ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για το έργο της κατασκευής του πρώτου τμήματος της γραμμής 4 του Μετρό. Η αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών (10 Δεκεμβρίου 2018) παρατάθηκε ως τις 15 Ιανουαρίου 2019 για να ακολουθήσει και νέα παράταση ως τις 5 Φεβρουαρίου.

Πλέον είναι δύσκολη η έναρξη των έργων μέσα στην χρονιά αφού θα απαιτηθούν πολλοί μήνες για την εξέταση τυχόν δικαστικών προσφυγών, τον έλεγχο της σύμβασης και την υπογραφή της. 

Καλά νέα ωστόσο είχαμε από το διαγωνισμό για τις πρόδρομες εργασίες της γραμμής (παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ και αρχαιολογικά) αφού, μετά την απόρριψη προσφυγής κατά του αποτελέσματος, την περασμένη εβδομάδα ήρθε η κατακύρωση του διαγωνισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικό Μετρό. 

Τώρα αναμένεται ο έλεγχος της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ως το καλοκαίρι ίσως δούμε και τα πρώτα εργοτάξια για τη γραμμή 4.

 

Δείτε επίσης:

 


 

Επέκταση Τραμ στον Πειραιά

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο παράδοσης της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2019 αφού ήδη έχει καθυστερήσει η έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων που υποτίθεται (σύμφωνα με την Αττικό Μετρό) πως θα ξεκινούσαν από τον περασμένο Νοέμβριο.

Χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο έγιναν τα έργα της επέκτασης είναι πως δεν έχει ανακοινωθεί καν ημερομηνία – στόχος για την παράδοση. 

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των εργασιών τους  μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έχει ως εξής:

Στον Πειραιά: 

 • Συνεχίζονται οι έλεγχοι – ρυθμίσεις – δοκιμές του τροχιοδρόμου, των αλλαγών και της ΕΓΕ καθώς και η σηματοδότηση του Τραμ ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και η δοκιμαστική κυκλοφορία του Τραμ.

Κατά μήκος της διαδρομής του Τραμ:

 • Έχουν ολοκληρωθεί οι 7 από τις 11 συνδέσεις ηλεκτροδότησης των στάσεων του Τραμ από την ΔΕΗ.
 • Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού.
 • Συνεχίζονται οι εργασίες της οδικής σήμανσης και σηματοδότησης στους σηματοδοτούμενους κόμβους της διαδρομής του Τραμ.
 • Σε αρχικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες δαπεδόστρωσης στην Βόρεια αποβάθρα της στάσης Ποσειδώνος (η οποία είναι περιοχή αρχαιολογικής ανάδειξης).

Στην Τσαμαδού:

 • Παραδόθηκε προς χρήση από το κοινό το τμήμα από την Εθν Αντιστάσεως μέχρι την Ηρώων Πολυτεχνείου.

Στο ΣΕΦ:

 • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στην πλατεία Αλικάκου, στην γέφυρα Λαμπράκη και στην αναστροφή από την Μ.Ασίας προς Λαμπράκη, για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά

 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και στα 130 συστήματα υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι λειτουργικές συνδέσεις & δοκιμές καθώς και η διαδικασία παράδοσής τους προς χρήση.

Δείτε επίσης:

 

— — — —
Σημείωση για δημοσιογράφους – bloggers: Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω άρθρο, εν μέρει ή ολόκληρο, παρακαλώ τουλάχιστον να αναφέρετε την πηγή (athenstransport.com) και να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*