Κρίνεται το μέλλον του διαγωνισμού για τα νέα λεωφορεία – Παρεμβάσεις από κινεζική εταιρεία και το υπουργείο

Το Δεκέμβριο φαίνεται ότι θα κριθεί το μέλλον του διαγωνισμού για την προμήθεια 770 νέων λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με την εξέταση των προσφυγών που έχουν καταθέσει δύο συμμετέχουσες εταιρείες ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη δώσει νέα, δεύτερη παράταση στις προθεσμίες του διαγωνισμού προκειμένου να εξεταστούν πρώτα οι προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον της ανεξάρτητης αρχής, με την προθεσμία για την υποβολή προσφορών να λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2022, ενώ η απασφράγισή τους θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2022.

Πριν από λίγες μέρες, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. άσκησε η κινεζική εταιρεία YUTONG αναφορικά με την προσφυγή της εταιρείας Solaris. Η YUTONG ζητά απόρριψη ενός εκ των επιχειρημάτων της Solaris που αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής κινεζικών εταιρειών στο διαγωνισμό αναφέροντας πως η εταιρεία με έδρα την Κίνα επέχει θέση παρατηρητή (observer) στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, επομένως υποστηίζει πως πρέπει να παραμείνει ο όρος του διαγωνισμού που προβλέπει ότι δεν αποκλείονται σε καμία περίπτωση χώρες που είναι σε διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρητών –observers».

Παράλληλα, με υπομνήματα που απέστειλε στην Α.Ε.Π.Π. το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητά την απόρριψη των δύο προσφυγών που κατέθεσαν οι Solaris και Mercedes Benz. Μέσω αυτών, το υπουργείο υποστηρίζει πως οι λόγοι που επικαλούνται οι δύο εταιρείες είναι αβάσιμοι και απαράδεκτοι.

Στην προσφυγή της, η εταιρεία Solaris Bus & Coach επικαλείται 10 λόγους οι οποίοι στη συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τυπικοί λόγοι όπως η αναρμοδιότητα του γενικού γραμματέα Μεταφορών κ. Ξιφαρά να υπογράψει τη διακήρυξη, ο μη επαρκής χρόνος που δόθηκε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η δυνατότητα συμμετοχής χωρών εκτός Ευρώπης (φωτογραφίζοντας τη συμμετοχή κινεζικών εταιρειών) και η ασάφεια περί του πόσα ακριβώς λεωφορεία θα παραδοθούν στην Αθήνα και πόσα στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον η εταιρεία επικαλείται αβεβαιότητα ως προς τη φερεγγυότητά του ΟΑΣΘ για την ανάληψη υποχρεώσεων δεδομένου του ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό ειδική εκκαθάριση.

Προσφυγή έχει καταθέσει και η εταιρεία Mercedes Benz Ελλάς. Σε αυτή, αναφέρονται σε 15 όροι των τεχνικών προδιαγραφών (αφορούν τις πόρτες των λεωφορείων, τα υλικά κατασκευής, τον κλιματισμό κ.ά.) οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εταιρεία, περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών εις βάρος κάποιων συμμετεχόντων. Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει πως η χρηματοδότηση του διαγωνισμού δεν ήταν εξασφαλισμένη κατά την προκήρυξή του, γεγονός που αν και δεν είναι παράνομο, προκαλεί βλάβη στην εταιρεία.

Σε μία σχετική εξέλιξη, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στις 12 Νοεμβρίου, δεσμεύθηκε πίστωση συνολικού ύψους 383.494.800 ευρώ που αφορά το μεγάλο διαγωνισμό λύνοντας μάλλον έτσι και ένα από τα προβληματικά σημεία της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια 770 λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης χωρίζεται σε 5 τμήματα-συμβάσεις, με την κάθε εταιρεία να έχει δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες από αυτές. Τα τμήματα του διαγωνισμού είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια 100 απλών αστικών λεωφορείων 12m υβριδικής τεχνολογίας EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης  των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI,

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών λεωφορείων 18m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VΙ

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ.

ΤΜΗΜΑ 5: Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ.

Το σύνολο των λεωφορείων θα πρέπει να παραδοεί εντός 2 το πολύ ετών από την υπογραφή της κάθε σύμβασης με τα πρώτα οχήματα να παραδίδονται σε ένα περίπου χρόνο. Δεδομένων και των παρατάσεων στο διαγωνισμό, τα πρώτα νέα λεωφορεία δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πριν το 2023.

Σημειώνεται ότι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών είχε με απόφασή της το καλοκαίρι του 2019 οδηγήσει στην ματαίωση του διαγωνισμού της προηγούμενης κυβέρνησης για την προμήθεια 750 λεωφορείων.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*