Νέα παράταση ως τον Ιανουάριο στο διαγωνισμό για τα 770 λεωφορεία μετά από τις προσφυγές

Νέα παράταση έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο μεγάλο διαγωνισμό για την προμήθεια 770 λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την απόφαση, η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2022, ενώ η απασφράγισή τους θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2022.

Προηγουμένως, είχε δοθεί παράταση ως και τις 29 Νοεμβρίου, με το άνοιγμα των προσφορών να ορίζεται για τις 3 Δεκεμβρίου. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 8 Νοεμβρίου.

Αν και οι παρατάσεις σε ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό δεν αποτελούν έκπληξη, στη συγκεκριμένη περίπτωση το υπουργείο φαίνεται ότι έκρινε επιβεβλημένη την δεύτερη αναβολή του ανοίγματος των προσφορών (και μάλιστα αρκετά πριν εκπνεύσει η τρέχουσα προθεσμία), δεδομένου ότι εκκρεμούν δύο προσφυγές ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφυγή της εταιρείας Solaris Bus & Coach πρόκειται να εξεταστεί από την ανεξάρτητη αρχή την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου. Στην προσφυγή της, η εταιρεία επικαλείται 10 λόγους οι οποίοι στη συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τυπικοί λόγοι όπως η αναρμοδιότητα του γενικού γραμματέα Μεταφορών κ. Ξιφαρά να υπογράψει τη διακήρυξη, ο μη επαρκής χρόνος που δόθηκε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η δυνατότητα συμμετοχής χωρών εκτός Ευρώπης (φωτογραφίζοντας τη συμμετοχή κινεζικών εταιρειών) και η ασάφεια περί του πόσα ακριβώς λεωφορεία θα παραδοθούν στην Αθήνα και πόσα στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον η εταιρεία επικαλείται αβεβαιότητα ως προς τη φερεγγυότητά του ΟΑΣΘ για την ανάληψη υποχρεώσεων δεδομένου του ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό ειδική εκκαθάριση.

Προσφυγή έχει καταθέσει και η εταιρεία Mercedes Benz Ελλάς. Σε αυτή, αναφέρονται σε 15 όροι των τεχνικών προδιαγραφών (αφορούν τις πόρτες των λεωφορείων, τα υλικά κατασκευής, τον κλιματισμό κ.ά.) οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εταιρεία, περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών εις βάρος κάποιων συμμετεχόντων. Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει πως η χρηματοδότηση του διαγωνισμού δεν ήταν εξασφαλισμένη κατά την προκήρυξή του, γεγονός που αν και δεν είναι παράνομο, προκαλεί βλάβη στην εταιρεία.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια 770 λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προκηρύχθηκε στις 8 Οκτωβρίου. Χωρίζεται σε 5 τμήματα, ανάλογα με τον τύπο των λεωφορείων:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια 100 απλών αστικών λεωφορείων 12m υβριδικής τεχνολογίας EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης  των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI,

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών λεωφορείων 18m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VΙ

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ.

ΤΜΗΜΑ 5: Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ.


Ακολουθεί το χρονολόγιο των διαγωνισμών για τα νέα λεωφορεία (περιλαμβάνει μόνο επίσημες δηλώσεις):

 • Νοέμβριος: Κατατέθηκαν προσφυγές από εταιρείες
 • 29 Οκτωβρίου: Πρώτη παράταση στο διαγωνισμό ως τις 29 Νοεμβρίου
 • 20 Οκτωβρίου: Γ. Ξιφαράς: Τέλη 2022 ή το αργότερο αρχές 2023 τα πρώτα νέα λεωφορεία
 • 8 Οκτωβρίου: Στον αέρα ο διαγωνισμός για 770 λεωφορεία
 • 5 Απριλίου: Η δημόσια διαβούλευση πήρε παράταση ως τις 11 Απριλίου. Κεφαλογιάννης: Πριν το καλοκαίρι ο διαγωνισμός για τα 800 λεωφορεία.
 • 24 Μαρτίου: Καραμανλής: Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το πράσινο φως για το leasing. Δημοσιεύεται το πρακτικό του διαγωνισμού για leasing 293 λεωφορείων.
 • 12 Μαρτίου: Σε δημόσια διαβούλευση οι όροι για την προμήθεια 800 λεωφορείων. Εντός της χρονιάς και ο επόμενο διαγωνισμός για την προμήθεια 500 λεωφορείων.
 • 25 Φεβρουαρίου: Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναθέτει την κατάρτιση των προδιαγραφών για τα νέα λεωφορεία
 • 23 Φεβρουαρίου: Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίζει ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για το leasing – η ΟΣΥ καταθέτει αίτηση ανάκλησης της απόφασης
 • 20 Ιανουαρίου: Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για το leasing 300 λεωφορείων

2020

 • 12 Νοεμβρίου: Κεφαλογιάννης – Διαγωνισμός για 1.300 λεωφορεία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως τον Ιανουάριο, παράδοση των 300 λεωφορείων μέσω leasing ως τον Μάρτιο.
 • 5 Νοεμβρίου: Ι. Γκόλιας (πρόεδρος ΟΑΣΑ) – Προκήρυξη το Δεκέμβριο για 600 λεωφορεία για τις συγκοινωνίες της Αθήνας ΚΑΙ της Θεσσαλονίκης.
 • 12 Οκτωβρίου: Αθανασόπουλος (δ.σ. ΟΑΣΑ) – Προκήρυξη το Νοέμβριο για 250 Diesel Euro VΙ & 350 φυσικού αερίου. Θα ακολουθήσει διαγωνισμός για 400 ηλεκτρικά. (Ισχύει το χρονοδιάγραμμα Μητσοτάκη)
 • 23 Σεπτεμβρίου: Προκήρυξη διαγωνισμού για leasing 300 λεωφορείων από ΟΣΥ, προθεσμία κατάθεσης προσφορών 30 Οκτωβρίου.
 • 12 Σεπτεμβρίου: Β. Ξυπολυτάς (πρόεδρος ΟΣΥ) – Μετά την προκήρυξη διαγωνισμού για 600 λεωφορεία ως το Νοέμβριο, θα ακολουθήσει διαγωνισμός για προμήθεια 400 ηλεκτρικών λεωφορείων
 • 9 Σεπτεμβρίου: Καραμανλής – προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 300 λεωφορείων μέσω leasing, παράδοση στις αρχές του 2021.
 • 7 Αυγούστου: Μητσοτάκης – 1000 λεωφορεία για την Αθήνα, διαγωνισμός για τα πρώτα 600 το Νοέμβριο, κυκλοφορία 300 εξ αυτών ως τα τέλη του 2021, προκήρυξη διαγωνισμού το Σεπτέμβριο για προμήθεια 300 λεωφορείων μέσω leasing.
 • 27 Μαΐου: Κ. Καραμανλής – 1000 λεωφορεία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • 13 Μαΐου: Ν. Σταθόπουλος (Γ.Γ. Υποδομών) – προκήρυξη στα τέλη του φθινοπώρου, παράδοση στα τέλη του 2021
 • 9 Φεβρουαρίου: Κ. Καραμανλής – προκήρυξη ως τον Ιούλιο (σε 4-5 μήνες), πάνω από 700 λεωφορεία, παράδοση σε 18 μήνες
 • 4 Φεβρουαρίου: Γ. Κεφαλογιάννης – 800 λεωφορεία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • 21 Ιανουαρίου: Κ Καραμανλής – προκήρυξη ως τον Απρίλιο (σε 3-4 μήνες), 700-800 λεωφορεία

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*