Παράταση στη σύμβαση ΚΤΕΛ-ΟΑΣΑ για την εκτέλεση αστικών δρομολογίων στην Αθήνα

Αλέξανδρος Λιάρος

Παράταση κατά δύο μήνες, όπως είχε προαναγγελθεί, έλαβε η σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ για την πραγματοποίηση αστικών δρομολογίων λεωφορείων στην Αττική.

Η προηγούμενη σύμβαση 96/2022 (ουσιαστικά παράταση της πρώτης από το 2021), μετά από μία περιπέτεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είχε υπογραφεί τον περασμένο Δεκέμβριο, έχοντας όμως αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο όταν έληγε η πρώτη σύμβαση. Πλέον, η νέα 93/2023 σύμβαση που φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, αποτελεί συμπλήρωση της προηγούμενης, έχοντας ισχύ από τις 7 Οκτωβρίου ως τις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Η παράταση της σύμβασης με τα ΚΤΕΛ κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου του ότι σε εκκρεμότητα βρίσκεται ο διαγωνισμός του ΟΑΣΑ για την παραχώρηση 63 τουλάχιστον λεωφορειακών γραμμών σε ιδιώτες για μία περίοδο 5 τουλάχιστον ετών. Πρόκειται για γραμμές στην Ανατολική και Δυτική Αττική οι οποίες θα εκτελούνται με λεωφορεία ιδιωτών, δεδομένου του ότι ο στόλος της ΟΣΥ δεν επαρκεί (ακόμα και μετά την προμήθεια νέων λεωφορείων) για την εκτέλεση του συνόλου των δρομολογίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη του διαγωνισμού αυτού αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες. Ακόμα όμως και αν ολοκληρωνόταν ως τις αρχές Δεκεμβρίου, κάτι που φαντάζει ιδανικό, είναι σαφές πως δε θα υπήρχε αρκετός χρόνος για τη συμβασιοποίησή του αλλά και τη δρομολόγηση των λεωφορείων των ιδιωτών. Εξάλλου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα προβλέπεται μεταβατική περίοδος αρκετών μηνών προκειμένου να εξασφαλιστεί το σύνολο των απαραίτητων οχημάτων.

Για τον σκοπό αυτό, μέσα στην παράταση της σύμβασης υπάρχει ειδική πρόβλεψη για δυνατότητα εκ νέου τροποποίησής της «ειδικότερα εφόσον τυχόν νέα διαγωνιστική διαδικασία και οι τήρηση των προθεσμιών της καθιστούν αναγκαία παράταση αυτής κατά το απαραίτητο μέτρο»

Τι προβλέπει η παράταση της σύμβασης με τα ΚΤΕΛ

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της σύμβασης, η δίμηνη παράταση είναι συμπληρωματική της 96/2022 σύμβασης και σύμφωνη με την τότε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκτέλεση 3.744.667,53 οχηματοχιλιομέτρων με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αττικής και των υπομισθωτριών ΚΤΕΛ Κορινθίας, Εύβοιας και Θηβών.

Τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να δρομολογήσουν 250 λεωφορεία ως εξής: ΚΤΕΛ Αττικής 111, ΚΤΕΛ Κορινθίας 107, ΚΤΕΛ Εύβοιας 18 και ΚΤΕΛ Θηβών 14 με ρήτρα για αποζημίωση σε περίπτωση με δρομολόγησης του συνόλου των οχημάτων.

Τα λεωφορεία θα εκτελούν δρομολόγια σε 74 γραμμές: 29 γραμμές για το ΚΤΕΛ Αττικής, 32 γραμμές για το ΚΤΕΛ Κορίνθου, 9 γραμμές για το ΚΤΕΛ Εύβοιας και 4 γραμμές για το ΚΤΕΛ Θηβών.

Η αποζημίωση παραμένει στα 1,41 ευρώ ανά εκτελεσθέν οχηματοχιλιόμετρο, δηλαδή συνολικά 5.279.981,22 ευρώ. Το ποσό περιλαμβάνει αποζημίωση για μεταβλητές και σταθερές δαπάνες (καθώς και ρήτρα καυσίμου για την πιθανότητα αυξομείωσης των τιμών), κίνητρο αντιμετώπισης εισιτηριοδιαφυγής σε περίπτωση αύξησης των εσόδων της ΟΣΥ και πρόσθετες δαπάνες κενών οχηματοχιλιομέτρων για τις μετακινήσεις των λεωφορείων από και προς τα αμαξοστάσια.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*