Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την παραχώρηση γραμμών του ΟΑΣΑ – Παραμένουν τα ΚΤΕΛ μέχρι νεοτέρας

Φωτογραφία: Maksym Kozlenko/Wikimedia Commons

Στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση γραμμών στην Ανατολική και Δυτική Αττική για μία περίοδο 8 ετών προχώρησε ο ΟΑΣΑ μέσα στην περίοδο των γιορτών. Είχε προηγηθεί η λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για τον ίδιο διαγωνισμό χωρίς την εκδήλωση ενδιαφέροντος από κάποια εταιρεία με αποτέλεσμα αυτός να κηρυχθεί άγονος από το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ.

Ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση 25 γραμμών στην Ανατολική Αττική και 38 στη Δυτική Αττική σε έναν ή δύο αναδόχους για συνολικά 8 έτη. Η νέα προθεσμία κατάθεσης προσφορών λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2024 ενώ οι όροι παραμένουν ίδιοι με αυτούς της προηγούμενης διαδικασίας.

Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη νέα σύμβαση των ΚΤΕΛ

«Χριστουγεννιάτικο δώρο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλαβε εν τω μεταξύ ο ΟΑΣΑ αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τελικά -μετά την πρώτη απόρριψη ένα μήνα νωρίτερα– την υπογραφή νέας τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ και των εταιρειών ΚΤΕΛ που πραγματοποιούν ήδη αστικά δρομολόγια στην Αττική τα τελευταία 3 χρόνια.

Η σύμβαση αναμένεται να έχει διάρκεια από τις 7 Δεκεμβρίου 2023 ως τις 7 Απριλίου 2024 για το διάστημα δηλαδή που σε εξέλιξη θα βρίσκεται ο διαγωνισμός για τη νέα παραχώρηση των γραμμών. Είχε βέβαια προηγηθεί και η ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή με βάση την οποία ο ΟΑΣΑ έχει τη δυνατότητα να αναθέτει στις εταιρείες ΚΤΕΛ μέσω απευθείας ανάθεση την εκτέλεση δρομολογίων λόγω εκτάκτων συνθηκών.

Ήδη ο ΟΑΣΑ έλαβε ανάλογη απόφαση εντός του Δεκεμβρίου ενώ πολύ πιθανό είναι να γίνει χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας και από τον ερχόμενο Απρίλιο καθώς ακόμα και αν υπάρχει ανάδοχος/οι στο διαγωνισμό παραχώρησης, θα απαιτηθεί ένα διάστημα μηνών μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και τη δρομολόγηση των πρώτων λεωφορείων από τους ιδιώτες.

Τι προβλέπει ο διαγωνισμός για την 8ετή παραχώρηση των γραμμών

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο τμήματα, με τους συμμετέχοντες να καλούνται να υποβάλλουν προσφορές για το ένα ή και τα δύο τμήματα:

  • το πρώτο, αφορά 25 γραμμές της Ανατολικής Αττικής (προϋπολογισμός 196.003.021,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Τις τυπικές καθημερινές μέρες θα πραγματοποιούνται 1.188 δρομολόγια από 96 οχήματα, 30 εκ των οποίων αρθρωτά και 5 midi.
  • το δεύτερο, αφορά 38 γραμμές της Δυτικής Αττικής (προϋπολογισμός 204.332.776,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Τις τυπικές καθημερινές μέρες θα πραγματοποιούνται 1.757 δρομολόγια από 115 οχήματα, 3 εκ των οποίων midi.

Ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν καινούρια, ντιζελοκίνητα λεωφορεία αστικού τύπου, κατηγορίας EURO VI ή νεότερα, με χαμηλό δάπεδο τα οποία θα αγοράσουν ή θα μισθώσουν. Τα λεωφορεία θα φέρουν Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Πέρα από τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται καθημερινά για δρομολόγια, πρέπει να υπάρχουν και εφεδρικά τα οποία θα φτάνουν το 10% του στόλου (περιλαμβάνονται στους παραπάνω αριθμούς).

Στους όρους του διαγωνισμού περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή για τις ελάχιστες απαιτήσεις των οχημάτων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να φέρουν πλευρικά ανοιγοκλειόμενα παράθυρα ικανών διαστάσεων τα οποία θα καλύπτονται με υαλοπίνακες ασφάλισης και θα είναι απολύτως στεγανά. Θα πρέπει να διαθέτουν κάμερες για τον έλεγχο των θυρών, καθίσματα αντιβανδαλιστικού τύπου, χαμηλό αντιολισθητικό δάπεδο και επαρκές σύστημα κλιματισμού.

Τα νέα λεωφορεία θα πρέπει να δρομολογηθούν εντός 9 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στα λεωφορεία, τα οποία θα «ντυθούν» στα χρώματα του ΟΑΣΑ, θα πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, με έξοδα του αναδόχου (θα καλύπτει την  εγκατάσταση, παραμετροποίηση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ.) και υπό την επίβλεψη του ΟΑΣΑ. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν πλήρως (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης από τις έξυπνες στάσεις και την εφαρμογή τηλεματικής) πριν τη δρομολόγηση των λεωφορείων. Η συντήρηση των οχημάτων θα καλύπτεται επίσης εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο.

Ως τη λήξη του πρώτου έτους της σύμβασης, θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον ένα αμαξοστάσιο για το κάθε ένα από τα δύο τμήματα της σύμβασης. Στους όρους του διαγωνισμού περιλαμβάνονται προβλέψεις για το προσωπικό που θα πρέπει να απασχολούν οι ανάδοχοι. Όσον αφορά τους οδηγούς, θα πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον 2,7 οδηγοί ανά όχημα.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής του/των αναδόχων, έχει προϋπολογισθεί το Μέγιστο Μοναδιαίο Κόστος το οποίο ανέρχεται σε 2,34 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται ανά έτος και θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,559 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο το 8ο έτος. Στη συνολική αμοιβή θα προστίθεται και ρήτρα καυσίμου η οποία θα είναι θετική όταν οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται και αρνητική όταν μειώνονται.

Θα υπάρχουν επίσης ποινικές ρήτρες έως 5% της μηνιαίας αποζημίωσης για την περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης (μη τήρηση κανονισμών, μη έγκαιρη εγκατάσταση αμαξοστασίων ή εξοπλισμού τηλεματικής/ηλεκτρονικού εισιτηρίου κ.λπ.) αλλά και ποινική ρήτρα για απόκλιση από τον Δείκτη Ποιότητας σε περίπτωση μείωσης του βαθμού ικανοποίησης χρηστών που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 10% της ετήσιας αποζημίωσης.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, με το μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία 5 χρόνια (ή λιγότερα, αν είναι νεότερες εταιρείες) να φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ. εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ να προέρχονται από οδικές επιβατικές μεταφορές. Επιπλέον, κατά την τελευταία 5ετία απαιτείται να έχουν αναλάβει τουλάχιστον μία ανάλογη σύμβαση επιβατικών μεταφορών (δημόσιων ή ιδιωτικών) με μέγεθος στόλου τουλάχιστον 50 λεωφορεία. Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο μέρος της σύμβασης να δοθεί ως υπεργολαβία σε τρίτες εταιρείες.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*