Χωρίς προσφορές ο διαγωνισμός για την παραχώρηση γραμμών του ΟΑΣΑ σε ανατολική και δυτική Αττική

Φωτογραφία: Δήμος Μαραθώνα

Χωρίς την εκδήλωση ενδιαφέροντος από καμία εταιρεία έληξε η προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον διαγωνισμό για την παραχώρηση γραμμών του ΟΑΣΑ στην Ανατολική και Δυτική Αττική για περίοδο 8 ετών.

Αν και αρχικά υπήρχαν προσδοκίες για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό (ΚΤΕΛ, τουριστικά γραφεία), τελικά ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε χτες, ύστερα από μία παράταση 24 ωρών για τεχνικούς λόγους, χωρίς προσφορές και έτσι αναμένεται να κηρυχθεί άγονος. Πλέον, ο ΟΑΣΑ προσανατολίζεται να προχωρήσει σε επαναπροκήρυξή του το συντομότερο δυνατό δεδομένου και του ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα στενά.

Την περασμένη εβδομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ έλαβε απόφαση για «τη λήψη του έκτακτου μέτρου της επιβολής υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας, ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας, ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών […], λόγω διαπιστωθείσας άμεσα επαπειλούμενης διακοπής της υπηρεσίας οδικών μεταφορών στις περιοχές που διέρχονται οι ανωτέρω γραμμές, […] διαθέτοντας προς τούτο μέχρι διακόσια (200) λεωφορεία συνολικά.»

Είχε προηγηθεί η ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία τα ΚΤΕΛ μπορούν να παραμείνουν στις αστικές γραμμές της Αθήνας με απευθείας ανάθεση το αργότερο μέχρι το τέλος του 2024. Η συγκεκριμένη τροπολογία κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου του ότι από τις αρχές του μήνα έχει λήξει η σύμβαση με τα παραπάνω ΚΤΕΛ για την παροχή μεταφορικού έργου σε αστικές γραμμές, ενώ η έγκριση της τετράμηνης παράτασής της βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Από την πλευρά του ΟΑΣΑ πάντως καθίσταται σαφές πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη διακοπή του συγκοινωνιακού έργου που παρέχουν σήμερα τα ΚΤΕΛ κυρίως στην ανατολική και τη δυτική Αττική μέσω αναθέσεων από τον ΟΑΣΑ την τελευταία τριετία. Παρόλα αυτά, τα συνεχή εμπόδια δείχνουν ότι μόνο εύκολος δεν είναι ο δρόμος της συνέργειας μεταξύ του δημόσιου φορέα και των ιδιωτών.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*