Πρόοδος έργων Μετρό και Τραμ: Μάιος – Ιούνιος 2020

Αποστολή εξετελέσθη, κατά το ήμισυ. Η ολοκλήρωση των έργων και η παράδοση των τριών πρώτων σταθμών της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά είναι η είδηση της τελευταίας περιόδου. Πλέον, η γραμμή 3 διαθέτει 24 σταθμούς, όπως και η γραμμή του ΗΣΑΠ, αν μετρήσουμε και αυτούς στο επίγειο τμήμα της γραμμής.

Τα έργα της επέκτασης βέβαια, που ξεκίνησαν το 2012 έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους ως το 2017. Μία σειρά όμως προβλημάτων, με κυριότερο την κατασκευή του σταθμού στο λιμάνι του Πειραιά, ο οποίος έπρεπε να επανασχεδιαστεί, έφερε τη λύση της μερικής παράδοσης.

Και ενώ οι κάτοικοι των γύρω περιοχών νιώθουν επιτέλους ανακούφιση, η Αττικό Μετρό και η ΣΤΑΣΥ κατέφυγαν σε προσωρινές λύσεις προκειμένου να μην καθυστερήσει η παράδοση των σταθμών. Έτσι, οι 3 νέοι σταθμοί διαθέτουν προσωρινό εξοπλισμό ηλεκτρονικού εισιτηρίου, χωρίς πύλες και με εξοπλισμό που προήλθε από τη γραμμή του ΗΣΑΠ, ενώ τα εκδοτήρια θα είναι στελεχωμένα από ιδιώτες για περίοδο 2 μηνών, και βλέπουμε…

Κάπως έτσι, το τμήμα Νίκαια – Δημοτικό Θέατρο είναι το μοναδικό υπό κατασκευή έργο Μετρό στην Αθήνα. Τρεις μόλις σταθμοί που σηματοδοτούν την είσοδο στη λιγότερο παραγωγική περίοδο όσον αφορά την κατασκευή έργων Μετρό στην Αθήνα από το 1992 όταν ξεκίνησε η κατασκευή του βασικού έργου.

Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης της γραμμής 3 παραμένει το καλοκαίρι του 2022 ενώ η ελπίδα είναι πως μέχρι τότε θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4.

Η πρόοδος των εργασιών του μήνες Μάιο και Ιούνιο, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

  • Σταθμοί Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια: Ολοκλήρωση της κατασκευής των σταθμών της Επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό «Αγ. Μαρίνα – Πειραιάς» CON 12001. Δοκιμαστική λειτουργία για την επικείμενη παράδοση στις 06/07/2020
  • Φρέαρ Τζαβέλα: Έχει ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση πυθμένα  φρέατος, η μόνιμη επένδυση πυθμένα φρέατος, η μόνιμη επένδυση συνδετήριας σήραγγας, η αφαίρεση προσωρινών μεταλλικών πλαισίων υποστήριξης σήραγγας ΤΒΜ και η μόνιμη επένδυση περιμετρικού τοιχίου φρέατος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μόνιμη επένδυση εσωτερικού τοιχίου και κλιμακοστασίου.
  • Σταθμός Μανιάτικα: Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση περιμετρικών τοιχίων, η μόνιμη επένδυση θεμελίωσης (επίπεδο -4), η μόνιμη επένδυση πλάκας Η/Μ (επίπεδο -3), η μόνιμη επένδυση πλάκας έκδοσης εισιτηρίων (επίπεδο -2), η μόνιμη επένδυση κλίμακας S, η μόνιμη επένδυση πλάκας Η/Μ (επίπεδο -1), η μόνιμη επένδυση περιμετρικών τοιχίων και υποστυλωμάτων και η μόνιμη επένδυση πλάκας οροφής και κλιμακοστασίου S. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής, η κατασκευή περιμετρικών τοίχων κύριας εισόδου σταθμού, (επίπεδο οδού) και κεκλιμένου τμήματος κυρίας εισόδου, (στέγαστρο) και η κατασκευή τοιχοποιίας και επιχρισμάτων στα επίπεδα -4, -3. Στην κύρια σήραγγα του σταθμού (ΝΑΤΜ) έχουν ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση κύριας σήραγγας σταθμού, η μόνιμη επένδυση περιοχής εκβάθυνσης. η μόνιμη επένδυση βόρειου και νότιου μετωπικού τοίχου, η κατασκευή τοιχίων και πλακών αποβαθρών και η δευτερογενής ενεμάτωση θόλου κύριας σήραγγας σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πλήρωση καναλιών αποβαθρών με άοπλο σκυρόδεμα.
  • Σταθμός Πειραιάς: Έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση κάτω από τη θεμελίωση και η σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης και άοπλου σκυροδέματος πάνω από τη θεμελίωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση υδατοστεγάνωσης τοιχείων σταθμού και περιοχών βόρειου και νότιου μετώπου, η σκυροδέτηση περιμετρικών τοιχίων σταθμού και τοιχείων κάτω από τις αποβάθρες, η σκυροδέτηση άοπλου σκυροδέματος κάτω από τις αποβάθρες, η σκυροδέτηση πλακών αποβαθρών και η αφαίρεση αντηρίδων και στρωτήρων 5ης σειράς και φουρουσιών 4ης σειράς.
  • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στον κυρίως σταθμό – πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου σε αναμονή βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών στον Η/Μ όροφο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου, οι οπτοπλινθοδομές στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών, η προεργασία για βαφές οροφής στο επίπεδο αποβαθρών και οι καθαρισμοί. Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης, τοιχείων και πλάκας αποβαθρών. Στις σήραγγες κλιμακοστασίων έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα. Στην είσοδο πλατείας Κοραή και σήραγγα πρόσβασης έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης, τα δευτερογενή σκυροδέματα και η υδατοστεγάνωση. Στην είσοδο πλατειάς Π. Μπακογιάννη και σήραγγα πρόσβασης έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση και σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης (υπολείπεται η λεπτομέρεια υδατοστεγάνωσης στην απόληξη, επίπεδο οδού) και το δευτερογενές σκυρόδεμα στα κλιμακοστάσια. Σε αναμονή βρίσκονται τα δευτερογενή σκυροδέματα στη σήραγγα πρόσβασης.

Δείτε επίσης:

Γραμμή 4 Μετρό

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά για το μέλλον του διαγωνισμού για τη γραμμή 4 του Μετρό. Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών μεταφέρουν αντικρουόμενες πληροφορίες: από προετοιμασία στην κυβέρνηση για ακύρωση και επαναδημοπράτηση του διαγωνισμού με τη δικαιολογία πως είναι κακοσχεδιασμένος και θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις και υπερβάσεις του κόστους μέχρι και πληροφορίες για συμφωνία μεταξύ του Άκτωρα και της Τέρνα προκειμένου να συνεχιστεί ο διαγωνισμός χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις.

Και αυτά τη στιγμή που μέχρι πριν ένα μήνα γνωρίζαμε πως η κυβέρνηση επιδιώκει πάση θυσία την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τη στιγμή που οι δύο κοινοπραξίες επιδίδονται σε συνεχείς δικαστικές προσφυγές.

Εφόσον αποφασιστεί ότι ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάθεση οικονομικών προσφορών. Αν ακολουθήσουν δικαστικές προσφυγές, πολύ δύσκολα θα έχουμε υπογραφή σύμβασης μέσα στο 2021, ενώ παράλληλα εκκρεμεί και ο διαγωνισμός για τις πρόδρομες εργασίες της γραμμής.

Δείτε επίσης:

Έργα Τραμ

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε ακριβώς θα παραδοθεί η επέκταση του Τραμ στον Πειραιά, η οποία μέχρι και πριν λίγους μήνες αναμενόταν να παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι, σχεδόν ταυτόχρονα με τους νέους σταθμούς του Μετρό.

Από τη μία πλευρά έχουμε σε εξέλιξη τα έργα του Τραμ στο Φάληρο τα οποία θα τέλειωναν σε χρόνο ρεκόρ μέσα στον Ιούνιο αλλά τώρα αποκλείεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τα μέσα Αυγούστου.

Από την άλλη μεριά υπάρχει ακόμα η εκκρεμότητα του εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της Ομηρίδου Σκυλίτση το οποίο είναι επικίνδυνο για τη διέλευση του Τραμ. Καθώς το κτήριο είναι διατηρητέο απαιτείται η συνεργασία της Αττικό Μετρό με το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να επισπευστούν οι εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας.

Όσον αφορά το «στοιχειωμένο» τμήμα Σύνταγμα – Κασομούλη, ως το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται η έναρξη δοκιμαστικών δρομολογίων ώστε να μελετηθεί αν υπάρχει επικινδυνότητα. Στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν απαιτηθούν επείγουσες εργασίες, το Τραμ θα μεταφέρει και πάλι επιβάτες πριν το τέλος της χρονιάς.

Δείτε επίσης:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*