Πρόοδος έργων Μετρό και Τραμ: Ιούλιος – Αύγουστος 2020

Αττικό Μετρό

Το άνοιγμα των 3 πρώτων σταθμών της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά σηματοδότησε την είσοδο στην χειρότερη παραγωγικά περίοδο των έργων του Μετρό της Αθήνας εδώ και σχεδόν μία 30ετία.

Μόλις 3 σταθμοί πλέον βρίσκονται «υπό κατασκευή» με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2022, τη στιγμή που ο διαγωνισμός για τη γραμμή 4, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία καρκινοβατεί.

Οι σταθμοί Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια εγκαινιάστηκαν και παραδόθηκαν στο κοινό στις αρχές Ιουλίου με τη γνωστή ελληνική μέθοδο της «πατέντας» αφού δεν έχουν μόνιμο εξοπλισμό ηλεκτρονικού εισιτηρίου αλλά «δανεικό» από τη γραμμή του ΗΣΑΠ (η Αττικό Μετρό δεν φρόντισε να δώσει λύση εγκαίρως) ούτε μόνιμο προσωπικό στα εκδοτήρια αλλά ιδιώτες, μέχρι τουλάχιστον και το τέλος της φετινής χρονιάς (προσλήψεις εκδοτών εισιτηρίων δεν προβλέπονται, επομένως δεν θα ήταν περίεργο αν «μονιμοποιηθεί» η συνεργασία με τους ιδιώτες).

Όσον αφορά τους τρεις επόμενους σταθμούς (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο), τα όποια προβλήματα φαίνεται να έχουν πλέον ξεπεραστεί και απλά συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Ακόμα και στο σταθμό στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και η θεμελίωση του σταθμού και πλέον υπό κατασκευή βρίσκονται οι πλάκες των διάφορων επιπέδων και οι περιμετρικοί τοίχοι. Οι εργασίες σκυροδέτησης στο σταθμό αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Η πρόοδος των έργων την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

  • Σταθμοί Αγίας Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίακαι: Ολοκλήρωση της κατασκευής των σταθμών Αγ. Βαρβάρας, Κορυδαλλού και Νίκαιας της Επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό «Αγ. Μαρίνα – Πειραιάς» CON 12001. Παράδοση των σταθμών Αγ. Βαρβάρας, Κορυδαλλού και Νίκαιας προς χρήση στο επιβατικό κοινό στις 06/07/2020.
  • Φρέαρ Τζαβέλα: Έχουν ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση πυθμένα φρέατος, η μόνιμη επένδυση συνδετήριας σήραγγας, η αφαίρεση προσωρινών μεταλλικών πλαισίων υποστήριξης σήραγγας ΤΒΜ και η μόνιμη επένδυση περιμετρικού τοιχίου φρέατος. Σε εξέλιξη βρίσκεται (Ιούλιος) η μόνιμη επένδυση εσωτερικού τοιχίου και κλιμακοστασίου,
  • Σταθμός Μανιάτικα: Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση περιμετρικών τοιχίων, η μόνιμη επένδυση θεμελίωσης (επίπεδο -4), η μόνιμη επένδυση πλάκας Η/Μ (επίπεδο -3), η μόνιμη επένδυση πλάκας έκδοσης εισιτηρίων (επίπεδο -2), η μόνιμη επένδυση κλίμακας S, η μόνιμη επένδυση πλάκας Η/Μ (επίπεδο -1), η μόνιμη επένδυση περιμετρικών τοιχίων και υποστυλωμάτων, η μόνιμη επένδυση πλάκας οροφής και κλιμακοστασίου S και η κατασκευή περιμετρικών τοίχων κύριας εισόδου σταθμού, (επίπεδο οδού) και κεκλιμένου τμήματος κυρίας εισόδου, (στέγαστρο). Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής και η κατασκευή τοιχοποιίας και επιχρισμάτων στα επίπεδα -4, -3, -1. Στην κύρια σήραγγα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση κύριας σήραγγας σταθμού, η μόνιμη επένδυση περιοχής εκβάθυνσης, η μόνιμη επένδυση βόρειου και νότιου μετωπικού τοίχου, η κατασκευή τοιχίων και πλακών αποβαθρών, η δευτερογενής ενεμάτωση θόλου κύριας σήραγγας σταθμού και η πλήρωση καναλιών αποβαθρών με άοπλο σκυρόδεμα.
  • Σταθμός Πειραιάς: Έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης και άοπλου σκυροδέματος πάνω από τη θεμελίωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση υδατοστεγάνωσης τοιχείων σταθμού και περιοχών βόρειου και νότιου μετώπου, η σκυροδέτηση περιμετρικών τοιχίων σταθμού και τοιχείων κάτω από τις αποβάθρες, η σκυροδέτηση πλακών αποβαθρών, η επανατοποθέτηση αντηρίδων 5ης σειράς σε νέα θέση και αφαίρεση αντηρίδων 3ης & 4ης σειράς και η σκυροδέτηση πλάκας επιπέδου -2 (τμήμα 4).
  • Φρέαρ Ρολόι: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή θεμελίωσης και μόνιμης επένδυσης περιμετρικών τοιχίων (υπολείπεται η απόληξη στο επίπεδο οδού). Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ενδιάμεσου τοιχείου (έως +1,50) και κλιμακοστασίου (έως -1,70).
  • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στον κυρίως σταθμό – πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται καθαρισμοί και προεργασία για βαφές οροφής στο επίπεδο αποβαθρών. Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης, τοιχείων και πλάκας αποβαθρών και σε εξέλιξη βρίσκεται η προεργασία για βαφή θόλου. Στις σήραγγες κλιμακοστασίων έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα. Στην είσοδο πλατείας Κοραή και σήραγγα πρόσβασης έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης, δευτερογενή σκυροδέματα και υδατοστεγάνωση και σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχώσεις- συμπυκνώσεις στο ανοιχτό όρυγμα. Στην είσοδο πλατείας Π. Μπακογιάννη και σήραγγα πρόσβασης έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση και σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης (υπολείπεται η λεπτομέρεια υδατοστεγάνωσης στην απόληξη, επίπεδο οδού) και το δευτερογενές σκυρόδεμα στα κλιμακοστάσια. Σε αναμονή βρίσκονται τα δευτερογενή σκυροδέματα στη σήραγγα πρόσβασης.
  • Φρέαρ Δεληγιάννη: Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το τελικό επίπεδο και η υδατοστεγάνωση, κατασκευή πλάκας θεμελίωσης και περιμετρικών τοιχείων έως -3,0.
  • Φρέαρ Πανεπιστήμιο και σήραγγα αερισμού: Έχουν ολοκληρωθεί η  εκσκαφή- προσωρινή αντιστήριξη, η σκυροδέτηση θεμελίωσης μόνιμης επένδυσης φρέατος και οι σκυροδετήσεις δαπέδου και τοιχείων μόνιμης επένδυσης συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι σκυροδετήσεις θόλου συνδετήριας σήραγγας.

Δείτε επίσης:

Οι αποβάθρες του σταθμού στο λιμάνι του Πειραιά παίρνουν μορφή

Γραμμή 4 Μετρό

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της συνέχισης του διαγωνισμού για το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 του Μετρό (Άλσος Βεΐκου – Γουδή) έλαβε πριν λίγες μέρες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Πλέον, το λόγο έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο στις 29 Σεπτεμβρίου θα κληθεί να αποφασίσει επί των αιτήσεων ακύρωσης που έχουν καταθέσει οι δύο κοινοπραξίες που παραμένουν στο διαγωνισμό για το έργο που έχει προϋπολογισμό 1,8 δις ευρώ. Προηγουμένως, το ΣτΕ είχε ζητήσει από την Αττικό Μετρό αιτιολόγηση επί του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Η απόφαση, η οποία αναμένεται σε διάστημα κάποιων μηνών, θα κρίνει αν στο διαγωνισμό θα μείνουν και οι δύο κοινοπραξίες, μόνο μία ή, στη χειρότερη περίπτωση, καμία (σχετικά με τις εξελίξεις στο διαγωνισμό).

Δικαστικές προσφυγές είναι πιθανές όμως και στη συνέχεια του διαγωνισμού αν και ο υπουργός πρόσφατα εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα κατά της τακτικής αυτής που δημιουργεί υπερβολικές καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς έργων. Μήνυμα που είναι πολύ πιθανό να λάβουν οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες που δεν διανύουν την καλύτερη τους περίοδο λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της έλλειψης μεγάλων έργων.

Εφόσον η απόφαση του ΣτΕ είναι θετική για τη συνέχιση του διαγωνισμού, θα ανοίξει ο δρόμος και για την υπογραφή της σύμβασης για τις πρόδρομες εργασίες του Μετρό (στήσιμο εργοταξίων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικές ανασκαφές κ.λπ.) που θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα από τα κυρίως έργα δεδομένου ότι αναμένεται να έχουν διάρκεια 30 μηνών. Κι αυτό γιατί αν ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες χωρίς να διαφαίνονται θετικές εξελίξεις στον κύριο διαγωνισμό υπάρχει ο κίνδυνος τα εργοτάξια που θα στηθούν ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας να μείνουν άδεια για μήνες ή χρόνια.

Μόλις 3 σταθμοί «υπό κατασκευή» για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια

Τραμ

Η ενότητα αυτή ενημερώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου

Τον προσεχή χειμώνα, σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο πρόκειται να παραδοθεί η «αιώνια» επέκταση του Τραμ στο κέντρο του Πειραιά. Προς το παρόν πάντως, κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί δεδομένης της εκκρεμότητας των έργων στο Φαληρικό όρμο (εξαιτίας των οποίων εκτός λειτουργίας βρίσκεται το τμήμα Μπάτης – ΣΕΦ) τα οποία παίρνουν συνεχώς παράταση για το μέλλον και έχουν αυτή τη στιγμή βαλτώσει. Παράλληλα, υπάρχει και η εκκρεμότητα του διατηρητέου κτηρίου στον Πειραιά που χρειάζεται επείγουσες εργασίες για την άρση της επικυνδυνότητάς του.

Εν τω μεταξύ, από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Τραμ, στο τμήμα από Κασομούλη έως Βουλιαγμένης, στα πλαίσια των μετρήσεων στο έργο της υπόγειας κοίτης του Ιλισού που διέρχεται κάτω από τμήμα των γραμμών του Τραμ που παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και 2 περίπου χρόνια.

Τα δοκιμαστικά δρομολόγια χωρίς επιβάτες πρόκειται να πραγματοποιηθούν αρχικά τις βραδινές ώρες και στη στη συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας προκειμένου να πραγματοποιηθούν μετρήσεις και σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Ο ειδικός εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί εδώ και μία περίπου εβδομάδα και τα πρώτα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται αισιόδοξα σύμφωνα με πληροφορίες από την ΣΤΑΣΥ. Εφόσον και οι επόμενες μετρήσεις δείξουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τη διέλευση του Τραμ, οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία του τμήματος Σύνταγμα – Κασομούλη αναμένονται ακόμα και μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Δείτε επίσης:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*