Πρόοδος έργων Μετρό και Τραμ: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και η επιλογή προσωρινού μειοδότη στο διαγωνισμό για το μεγάλο έργο της γραμμής 4 του Μετρό (τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή) ήταν η μεγάλη είδηση του περασμένου διμήνου.

Ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα δεν ήταν ξεκάθαρο αν ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί ή θα λάβει άδοξο τέλος, με ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν για την πορεία του έργου, οι δύο κοινοπραξίες απέσυραν τις προσφυγές που είχαν καταθέσει και η Αττικό Μετρό προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών με την προσφορά της κοινοπραξίας Άβαξ – Ghella – Alstom ύψους 1,158 δις. ευρώ να γίνεται δεκτή (συνολικά, μαζί με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικές εργασίες αναμένεται να λάβει 1.510.000.000 ευρώ για την περίοδο κατασκευή που θα φτάσει τα 8 χρόνια). 

Και ενώ στο παρελθόν οι προσφυγές κατά του αποτελέσματος ενός τόσο μεγάλου διαγωνισμού θεωρούταν δεδομένες, η κοινοπραξία των των Άκτωρ – Ansaldo – Hitachi αποφάσισε να μην προσφύγει στα δικαστήρια κάνοντας δεκτό το αποτέλεσμα.

Τις επόμενες μέρες, δημοσιεύματα ανέφεραν πως η κοινοπραξία της Άβαξ βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλες τεχνικές εταιρείες για το «μοίρασμα» του έργου, με την κατασκευαστική εταιρεία να απαντά πως «η ΑΒΑΞ δεν έχει εκκινήσει καμία επικοινωνία αναφορικά με πιθανές συνεργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, με οποιαδήποτε εταιρεία». Η ΑΒΑΞ συμπλήρωσε ότι η «σχετική συζήτηση είναι πρόωρη, καθώς στη σύμβαση του έργου προβλέπεται μια περίοδος ωρίμανσης με έναν υπολογίσιμο όγκο μελετών και άλλων προκαταρκτικών εργασιών». Αυτό φυσικά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνουν μελλοντικά κάποιες συμφωνίες.

 

Όσο για την υπογραφή της σύμβασης του διαγωνισμού, απομένουν αρκετές γραφειοκρατικές διαδικασίες με σημαντικότερες την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή. Εφόσον δεν υπάρξουν εμπόδια, η υπογραφές αναμένονται εντός του 2021, ενώ νωρίτερα θα πρέπει να υπογραφεί και η σύμβαση για τις πρόδρομες εργασίες του έργου. 

Δείτε επίσης:

 


 

Γραμμή 3 Μετρό

Η πρόοδος των εργασιών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

 • Φρέαρ Τζαβέλα: Έχουν ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση πυθμένα φρέατος, η μόνιμη επένδυση συνδετήριας σήραγγας, η αφαίρεση προσωρινών μεταλλικών πλαισίων υποστήριξης σήραγγας ΤΒΜ και η μόνιμη επένδυση περιμετρικού τοιχίου φρέατος, η μόνιμη επένδυση εσωτερικού τοιχίου και κλιμακοστασίου και η μόνιμη επένδυση πλάκας στη στάθμη +8,57.
 • Σταθμός Μανιάτικα: Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση περιμετρικών τοιχίων, η μόνιμη επένδυση θεμελίωσης (επίπεδο -4), η μόνιμη επένδυση πλάκας Η/Μ (επίπεδο -3), η μόνιμη επένδυση πλάκας έκδοσης εισιτηρίων (επίπεδο -2), η μόνιμη επένδυση κλίμακας S, η μόνιμη επένδυση πλάκας Η/Μ (επίπεδο -1), η μόνιμη επένδυση περιμετρικών τοιχίων και υποστυλωμάτων, η μόνιμη επένδυση πλάκας οροφής και κλιμακοστασίου S και η κατασκευή περιμετρικών τοίχων κύριας εισόδου σταθμού, (επίπεδο οδού) και κεκλιμένου τμήματος κυρίας εισόδου, (στέγαστρο). Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής και η κατασκευή τοιχοποιίας και επιχρισμάτων στα επίπεδα -4, -3, -2. -1. 
 • Στην κύρια σήραγγα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση κύριας σήραγγας σταθμού, η μόνιμη επένδυση περιοχής εκβάθυνσης, η μόνιμη επένδυση βόρειου και νότιου μετωπικού τοίχου, η κατασκευή τοιχίων και πλακών αποβαθρών, η δευτερογενής ενεμάτωση θόλου κύριας σήραγγας σταθμού και η πλήρωση καναλιών αποβαθρών με άοπλο σκυρόδεμα.
 • Σταθμός Πειραιάς: Έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης και άοπλου σκυροδέματος πάνω από τη θεμελίωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση υδατοστεγάνωσης περιμετρικών τοιχείων σταθμού, η σκυροδέτηση περιμετρικών τοιχίων σταθμού και τοιχίων κάτω από τις αποβάθρες, η σκυροδέτηση πλάκας Η/Μ, η αφαίρεση αντηρίδων και στρωτήρων 3ης & 5ης σειράς, η σκυροδέτηση εσωτερικών τοιχίων και υποστυλωμάτων και οι εργασίες για τη σκυροδέτηση της πλάκας διακίνησης επιβατών.
 • Φρέαρ Ρολόι: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή θεμελίωσης και μόνιμης επένδυσης περιμετρικών τοιχίων. Στη ΝΑΤΜ σήραγγα πρόσβασης έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης.             
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στον κυρίως σταθμό – πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου, σε αναμονή βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών στον Η/Μ όροφο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι καθαρισμοί, οι εργασίες επιχρισμάτων στον Η/Μ όροφο, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών, οι χρωματισμοί οροφής και μετωπικού τοίχου στο επίπεδο αποβαθρών και η συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του έργου.
 • Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης, τοιχείων και πλάκας αποβαθρών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι χρωματισμοί θόλου.  
 • Στις σήραγγες κλιμακοστασίων έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα.
 • Στην είσοδο πλατείας Κοραή και είσοδο πρόσβασης έχουν ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης, δευτερογενή σκυροδέματα και υδατοστεγάνωση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται η καθαίρεση κεφαλόδεσμου και οι επιχώσεις – συμπυκνώσεις. 
 • Στην είσοδο πλατείας Π. Μπακογιάννη και σήραγγα πρόσβασης έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση και σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης (υπολείπεται η λεπτομέρεια υδατοστεγάνωσης στην απόληξη, επίπεδο οδού) και το δευτερογενές σκυρόδεμα στα κλιμακοστάσια. Σε αναμονή βρίσκονται τα δευτερογενή σκυροδέματα στη σήραγγα πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης στην οροφή και επιχώσεις- συμπυκνώσεις.
 • Φρέαρ Δεληγιάννη: Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το τελικό επίπεδο και η υδατοστεγάνωση, κατασκευή πλάκας θεμελίωσης και περιμετρικών τοιχείων έως -3,0
 • Φρέαρ Πανεπιστήμιο: Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή – προσωρινή αντιστήριξη, η σκυροδέτηση θεμελίωσης μόνιμης επένδυσης φρέατος και η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και η τοποθέτηση οπλισμών μόνιμης επένδυσης περιμετρικών τοιχίων.

Επέκταση Τραμ

Ελπίδες για παράδοση της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά αυτό το χειμώνα γεννά η επανεκκίνηση εντός του φθινοπώρου των έργων μετατόπισης των γραμμών του Τραμ στον φαληρικό όρμο. Τα έργα, που ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο με στόχο να ολοκληρωθούν εντός 45 ημερών, πρόκειται να ολοκληρωθούν αυτό το Δεκέμβριο (εκτός κι αν βέβαια υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση), αφήνοντας ανοικτό το δρόμο για την παράδοση της επέκταση στον Πειραιά.

Από εκεί και πέρα, μένει να φανεί αν το ετοιμόρροπο κτήριο επί της οδού Ομηρ. Σκυλίτση θα εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην παράδοση της επέκτασης και αν οι υπεύθυνοι εκμεταλλεύτηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να βρουν λύση. 

Εν τω μεταξύ, βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης, ακόμα και εντός του Νοεμβρίου, για την επαναλειτουργία της γραμμής του Τραμ στο τμήμα Σύνταγμα – Κασομούλη που παραμένει κλειστό από τον Οκτώβριο του 2018. Στις 25 Οκτωβρίου ο δήμος Αθηναίων ξεκίνησε τις εργασίες για την επαναφορά της γραμμής επί της Βασ. Όλγας (που είχε μετατραπεί σε ποδηλατόδρομο) στην προηγούμενη κατάσταση και ήδη έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια.

Δείτε επίσης:

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*