Πρόοδος έργων Μετρό και Τραμ: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020

Με την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης ενός από τους δυσκολότερους κατασκευαστικά σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, του σταθμού στο λιμάνι του Πειραιά, η επέκταση της γραμμής 3 προς τον Πειραιά μπαίνει στην τελική ευθεία για την παράδοσή της το καλοκαίρι του 2022. 

Αρκετά νωρίτερα πάντως οι σταθμοί θα έχουν αποκτήσει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα, με την αποκατάσταση στο επίπεδο της οδού να βρίσκεται σε εξέλιξη στο σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου (πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου) ενώ το ίδιο θα συμβεί μέσα στους επόμενους μήνες και για το σταθμό του Πειραιά όπου η αποκατάσταση της οδού άνωθεν του σταθμού αναμένεται ως τα τέλη της χρονιάς.

Πριν λίγες μέρες, η Αττικό Μετρό ενέκρινε την καταβολή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού άνω των 2.800.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την ηλεκτροδότηση των 3 σταθμών του Μετρό στον ΦΠΑ (δαπάνη παροχή ισχύος και τέλη σύνδεσης, εργασίες κατασκευής γραμμής αποκλειστικής τροφοδοσίας). 

Επίσης, υπεγράφη σύμβαση με το Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) ώστε να υπάρχει η συμβολή του κατά τη διάρκεια εκσκαφής των προσβάσεων του σταθμού στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης βόμβας που δεν έχει εκραγεί, με δεδομένη την ανεύρεση της αρχικής βόµβας από βοµβαρδισµούς των Συμμάχων κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσµίου Πολέμου. 

Η εξέλιξη των εργασιών τους τελευταίους δύο μήνες του 2020, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, είχε ως εξής:

 • Σταθμός Μανιάτικα: Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση περιμετρικών τοιχίων, η μόνιμη επένδυση θεμελίωσης (επίπεδο -4), η μόνιμη επένδυση πλάκας Η/Μ (επίπεδο -3), η μόνιμη επένδυση πλάκας έκδοσης εισιτηρίων (επίπεδο -2), η μόνιμη επένδυση κλίμακας S, η μόνιμη επένδυση πλάκας Η/Μ (επίπεδο -1), η μόνιμη επένδυση περιμετρικών τοιχίων και υποστυλωμάτων, η μόνιμη επένδυση πλάκας οροφής και κλιμακοστασίου S και η κατασκευή περιμετρικών τοίχων κύριας εισόδου σταθμού, (επίπεδο οδού) και κεκλιμένου τμήματος κυρίας εισόδου, (στέγαστρο). Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής, η κατασκευή τοιχοποιίας και επιχρισμάτων στα επίπεδα -4, -3, -2. -1, τα αρχιτεκτονικά τελειώματα – βαφές στο επίπεδο -4, τα βιομηχανικά δάπεδα στα επίπεδα -3, -2 και η κατασκευή μόνιμης επένδυσης ανατολικού ανελκυστήρα σταθμού.
 • Στην κύρια σήραγγα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση κύριας σήραγγας σταθμού, η μόνιμη επένδυση περιοχής εκβάθυνσης, η μόνιμη επένδυση βόρειου και νότιου μετωπικού τοίχου, η κατασκευή τοιχίων και πλακών αποβαθρών, η δευτερογενής ενεμάτωση θόλου κύριας σήραγγας σταθμού και η πλήρωση καναλιών αποβαθρών με άοπλο σκυρόδεμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επισκευές σκυροδέματος θόλου του σταθμού και βαφές επιπέδου -5.

Φωτογραφίες: kathimerini.gr

 • Σταθμός Πειραιάς: Έχει ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση κάτω από τη θεμελίωση, η σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης και άοπλου σκυροδέματος πάνω από τη θεμελίωση και η σκυροδέτηση αποβαθρών και κατακόρυφων τοιχείων κάτω από τις αποβάθρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση υδατοστεγάνωσης περιμετρικών τοιχείων σταθμού, η σκυροδέτηση περιμετρικών τοιχίων σταθμού, η αφαίρεση αντηρίδων και στρωτήρων 1ης σειράς, η τοποθέτηση ξυλοτύπου, οπλισμού και σκυροδέτηση της πλάκας οροφής, η έναρξη αρχιτεκτονικών τελειωμάτων – κατασκευή τοιχοποιιών και η σκυροδέτηση εσωτερικών τοιχίων και υποστυλωμάτων.
 • Φρέαρ Ρολόι: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή θεμελίωσης και μόνιμης επένδυσης περιμετρικών τοιχίων (υπολείπεται η απόληξη στο επίπεδο οδού). Στη ΝΑΤΜ σήραγγα πρόσβασης έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης.             
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στον κυρίως σταθμό – πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου, σε αναμονή βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών στον Η/Μ όροφο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι καθαρισμοί, η τσιμεντοκονία στο επίπεδο αποβαθρών και στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και η συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου.
 • Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης, τοιχείων και πλάκας αποβαθρών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η τσιμεντοκονία στο επίπεδο αποβαθρών.
 • Στις σήραγγες κλιμακοστασίων έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα.
 • Στην είσοδο πλατείας Κοραή και είσοδο πρόσβασης έχουν ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης, δευτερογενή σκυροδέματα και υδατοστεγάνωση.
 • Στην είσοδο πλατείας Π. Μπακογιάννη και σήραγγα πρόσβασης έχουν ολοκληρωθεί η υδατοστεγάνωση και σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης (υπολείπεται η λεπτομέρεια υδατοστεγάνωσης στην απόληξη, επίπεδο οδού) και το δευτερογενές σκυρόδεμα στα κλιμακοστάσια. Σε αναμονή βρίσκονται τα δευτερογενή σκυροδέματα στη σήραγγα πρόσβασης και οι επιχώσεις – συμπυκνώσεις.
 • Φρέαρ Δεληγιάννη: Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το τελικό επίπεδο και η υδατοστεγάνωση, κατασκευή πλάκας θεμελίωσης και περιμετρικών τοιχείων έως -3,0
 • Φρέαρ Πανεπιστήμιο: Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή – προσωρινή αντιστήριξη, η σκυροδέτηση θεμελίωσης μόνιμης επένδυσης φρέατος και η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προεργασία για μεταλλότυπο περιμετρικών τοιχείων.

Γραμμή 4 Μετρό

Εν αναμονή βρισκόμαστε της υπογραφής της σύμβασης των πρόδρομων εργασιών για τη γραμμή 4 του Μετρό (τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή), ώστε στη συνέχεια να ανοίξει ο δρόμος για το στήσιμο των εργαταξίων στα σημεία των μελλοντικών σταθμών και φρεάτων της γραμμής, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή να επαναλαμβάνει σε συνεντεύξεις του πως αυτό θα συμβεί μέσα στη χρονιά.   

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός  προανήγγειλε πως στα τέλη του 2021 πρόκειται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό από την Ανθούπολη προς το Ίλιον με δύο (αντί για 3 όπως αναμέναμε) σταθμούς, σε Παλατιανή, (στη συμβολή των οδών Θηβών και Καππαδοκίας) και Ίλιον (στη συμβολή των οδών Θηβών και Ελαιών). Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Δείτε επίσης: 


Επέκταση Τραμ

Από βδομάδα σε βδομάδα αναμένεται η παράδοση της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά η οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη από τα τέλη του 2019.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο, τα έργα της Περιφέρειας Αττικής στον Φαληρικό όρμο, εξαιτίας των οποίων έκλεισε το τμήμα Μπάτης – ΣΕΦ από τον περασμένο Μάρτιο ξεπεράστηκε, με το Τραμ να επανέρχεται στο Νέο Φάληρο την περασμένη εβδομάδα

Πλέον το τελευταίο βήμα είναι η πραγματοποίηση έργων άρσης της επικινδυνότητας (μερική κατεδάφιση) στο διατηρητέο κτήριο της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση το οποίο είχε πληγεί από το σεισμό του Ιουλίου του 2019. Σύμφωνα με το δήμο Περαιά, τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν ακόμα και μέσα στον Φεβρουάριο, ανοίγωντας έτσι το δρόμο για την παράδοση της επέκτασης που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2013

Δείτε επίσης:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*