Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Αεροδρομίου

Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Αεροδρομίου

A suburban railway train at the Athens Airport Station

Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Αεροδρομίου