Πώς προχωρούν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό (φωτογραφίες)

Φρέαρ ΓΝΑ, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Το εργοτάξιο για το φρέαρ της Διασταύρωσης Ευαγγελισμού, το οποίο βρίσκεται στο πάρκο Ναϊάδων, είναι το νεότερο εργοτάξιο της γραμμής 4 του Μετρό στο οποίο ξεκινούν εργασίες, με τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να τίθενται σε ισχύ από αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για το σημείο όπου μελλοντικά θα ξεκινά ο κλάδος της γραμμής 4 προς την Άνω Ηλιούπολη.

Σε αναμονή εν τω μεταξύ βρίσκονται οι εργασίες στο γειτονικό εργοτάξιο του σταθμού Ευαγγελισμός, μετά και την πρόσφατη δικαστική απόφαση που ζητά την πραγματοποίηση νέας περιβαλλοντικής μελέτης (ΤΕΠΕΜ) η οποία θα περιλαμβάνει και τις απόψεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Πάρκο Ριζάρη.

Χωρίς σημαντικά προβλήματα συνεχίζει εν τω μεταξύ την εκσκαφή ο μετροπόντικας «Αθηνά» έχοντας καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μεσοδιαστήματος από το Φρέαρ Κατεχάκη ως το Φρέαρ Δικαιοσύνης, πλησίον του πάρκου Χωροφυλακής στο Γουδή. Την ίδια στιγμή, μέσα στις επόμενες εβδομάδες -έχοντας ήδη καθυστερήσει αρκετά λόγω της αργής εξέλιξης των εργασιών στο συγκεκριμένο εργοτάξιο- αναμένουμε να τεθεί σε λειτουργία και ο δεύτερος μετροπόντικας «Νίκη», ο οποίος βρίσκεται υπό συναρμολόγηση στο Φρέαρ του Άλσους Βεΐκου.

Λόγω κυρίως της συγκεκριμένης καθυστέρησης (που με τη σειρά της οφείλεται στον γνωστό βραχνά των έργων παράκαμψης δικτύων κοινής ωφέλειας) και όχι τόσο των δικαστικών περιπετειών για τα εργοτάξια στο κέντρο της Αθήνας, το έργο της γραμμής 4 του Μετρό έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ένα έτος καθυστερήσεων, αν και άτομα που έχουν γνώση του έργου κάνουν λόγο για καθυστέρηση που φτάνει και ξεπερνά τα δύο έτη.

Φρέαρ TBM Βεΐκου, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Η πρόοδος των εργασιών στη γραμμή 4 του Μετρό κατά το τελευταίο δίμηνο της χρονιάς έχει ως εξής, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικό Μετρό:

Φρέαρ TBM Βεΐκου: Στο Φρέαρ TBM Βεΐκου το ποσοστό κατασκευής (εκσκαφή, προσωρινή αντιστήριξη, αποστράγγιση) ανέρχεται πλέον στο 60%. Στον πυθμένα του φρέατος ολοκληρώθηκε η κατασκευή της κλίνης του TBM μήκους 70μ. Στην επιφάνεια του εδάφους βρίσκεται σε εξέλιξη η θεμελίωση του νέου δικτυωτού γερανού. Επιπλέον, συναρμολογήθηκε το υποστηρικτικό βαγόνι (gantry) Νο 1 στην επιφάνεια του εδάφους και πραγματοποιήθηκε η καταβίβασή του για να συναρμολογηθεί και με το No 2 εντός του φρέατος.

Φρέαρ TBM Βεΐκου, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Φρέαρ ΕΥΔΑΠ: Στο Φρέαρ ΕΥΔΑΠ, το οποίο χωροθετείται επί της λεωφόρου Βεΐκου, πραγματοποιείται η εκσκαφή του 3ου επιπέδου με χρήση υδραυλικής σφύρας. Η πρόοδος κατασκευής φτάνει το 32%. Ακόμα, τοποθετήθηκαν μεταλλικές αντιρήδες στο δεύτερο επίπεδο εκσκαφής.

Σταθμός Δικαστήρια: Στον σταθμό Δικαστήρια κατασκευάζονται τα αγκύρια του 1ου επιπέδου εκσκαφής και η πρόοδος κατασκευής κεφαλόδεσμου του κυρίως ορύγματος έχει φτάσει το 93,7%.

Σταθμός Κολωνάκι, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Σταθμός Κολωνάκι: Στον σταθμό Κολωνάκι πραγματοποιείται η εκσκαφή του 2ου επιπέδου και διενεργούνται προετοιμασίες για τη διάτρηση της 2ης σειράς αγκυρίων. Το ποσοστό ολοκλήρωσης αγκυρίων του κεντρικού ορύγματος του σταθμού φτάνει το 12%.

Σταθμός Ακαδημία: Στον σταθμό Ακαδημία σκυροδετήθηκε το στηθαίο του κεφαλόδεσμου στη βόρεια είσοδο του σταθμού και είναι σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης οπλισμού κεφαλόδεσμου στο κεντρικό όρυγμα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες γεωτρήσεων για την τοποθέτηση οργάνων Γεωδομητικής παρακολούθησης εντός του εργοταξιακού χώρου και συνεχίζονται οι εργασίες αρχαιολογικής διερεύνησης στην πλευρά του νοτίου φρέατος.

Φρέαρ Δικαιοσύνης, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Φρέαρ Δικαιοσύνης: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πασσάλων στο πρώτο φρέαρ αερισμού που θα συναντήσει το TBM Αθηνά στην πορεία του και ξεκινάει άμεσα η εκσκαφή του.

Φρέαρ TBM Κατεχάκη, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Φρέαρ TBM Κατεχάκη – TBM Αθηνά: Στο Φρέαρ TBM Κατεχάκη, η «Αθηνά» συνεχίζει το ταξίδι της έχοντας σκάψει 410μ από τα 736,21μ του πρώτου μεσοδιαστήματος (Κατεχάκη-Φρέαρ Δικαιοσύνης). Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η παραλαβή τμημάτων της γερανογέφυρας με σκοπό την άμεση κατασκευή της. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία του υπερβαρικού θαλάμου του TBM παρουσία του υπεύθυνου γιατρού και της ομάδας χειρισμού του.

Φρέαρ ΓΝΑ, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Φρέαρ ΓΝΑ: Στο Φρέαρ ΓΝΑ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης με τοποθέτηση γεωυφάσματος και water stop, πραγματοποιήθηκε σκυροδέτηση και πλέον είναι σε εξέλιξη οι εργασίες οπλισμού πλάκας στον πυθμένα του φρέατος.

Μετατόπιση δικτύων: Στον σταθμό Άλσος Βεΐκου συνεχίζονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ και Φυσικού Αερίου. Στον σταθμό Ελικώνος πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης των πεζοδρομίων. Στον σταθμό Κυψέλη συνεχίζονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων και κατασκευάζεται νέος υπόγειος υποσταθμός του ΔΕΔΔΗΕ. Στον σταθμό Αλεξάνδρας συνεχίζονται οι παρακάμψεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και ταυτόχρονα εφαρμόζονται εργασίες για τη μετατόπιση υποσταθμού σηματοδότησης στην πλατεία Αργεντινής. Τέλος, στον σταθμό Καισαριανή εφαρμόζονται εργασίες μετατόπισης ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ και τηλεπικοινωνιών, ενώ στο Φρεάρ Δικαιοσύνης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ.

Φρέαρ ΓΝΑ, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Αρχαιολογικές εργασίες: Συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες στους σταθμούς Κυψέλη, Εξάρχεια, Ακαδημία στην  οδό Παλαμά, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου και στο φρέαρ αερισμού του Αγίου Θεράποντα πλησίον του σταθμού Ζωγράφου. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική διερεύνηση στο Φρέαρ Διακλάδωσης Ευαγγελισμού.

Μεταφυτεύσεις: Έπειτα από το πέρας της αρχαιολογικής διερεύνησης στο Φρέαρ Διακλάδωσης, το οποίο χωροθετείται στο πάρκο Ναϊάδων, ξεκίνησε άμεσα η μεταφύτευση των δέντρων προς το φυτώριο του Δήμου Αθηναίων. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Δήμου Αθηναίων, της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και της Ανάπλασης Α.Ε., θα φυτευτούν 2.975 δέντρα σε θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων. Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. συνεχίζει την προσπάθεια για την αύξηση του ισοζυγίου πρασίνου στην πόλη εφαρμόζοντας τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας και μεταφυτεύοντας προσωρινά στο φυτώριο του Δήμου Αθηναίων τα δέντρα που υπάρχουν στο πάρκο Ναΐάδων καθώς και τα δέντρα της Πλατείας Εξαρχείων σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΑΕΠΟ και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε επίσης:

Επέκταση Γραμμής 2 προς Ίλιον

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται, ύστερα από πολύμηνη καθυστέρηση, να ξεκινήσει η β’ φάση του διαγωνισμού για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό από την Ανθούπολη προς το Ίλιον με 3 νέους σταθμούς και προϋπολογισμό 550 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη φάση του διαγωνισμού ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, με τέσσερις εταιρείες (Τέρνα, Άκτωρ, Άβαξ και Intrakat) να καταθέτουν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης της Γραμμής 2 μετά τον σταθμό “Ανθούπολη” προς την περιοχή Αγίου Νικολάου στο Ίλιον με τρεις νέους σταθμούς: Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος. Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ τριών επιπέδων στον σταθμό Παλατιανή, καθώς και η αναβάθμιση/αντικατάσταση ορισμένων Η/Μ συστημάτων σε μεγάλο τμήμα των γραμμών 2 και 3 και η επέκταση του αμαξοστασίου του Ελαιώνα.

Δείτε επίσης:

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*