Γραμμή 4 Μετρό: Χωρίς προβλήματα οι μετροπόντικες, καθυστερούν οι πρόδρομες εργασίες (φωτογραφίες)

Σταθμός Κολωνάκι - Ελληνικό Μετρό

Καλά νέα -έστω και με αστερίσκους- έρχονται από το μέτωπο της εκσκαφής της σήραγγας της γραμμής 4 του Μετρό (τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή) αφού ο μεν πρώτος μετροπόντικας («Αθηνά») έχει ανεβάσει ταχύτητες χωρίς να έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, ενώ ο δεύτερος μετροπόντικας («Νίκη») που θα σκάψει το άλλο μισό της σήραγγας από την αντίθετη κατεύθυνση (Άλσος Βεΐκου) βρίσκεται στην αφετηρία, και ετοιμάζεται για την έναρξη της εκσκαφής.

Το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι οι σημαντικές καθυστερήσεις στις πρόδρομες εργασίες του έργου (παρακάμψεις δικτύων, αρχαιολογικά κ.λπ.) που πραγματοποιούνται με διαφορετική εργολαβία και έχουν ως συνέπεια αρκετά εργοτάξια να μην έχουν παραδοθεί ακόμα στον ανάδοχο του κυρίως έργου, προκαλώντας και την ενόχλησή του.

Λίγα χρόνια πριν βέβαια, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υποστήριζε πως η υλοποίηση των πρόδρομων και των κύριων εργασιών με διαφορετικές εργολαβίες θα οδηγούσε σε γρηγορότερη ολοκλήρωση των έργων, αλλά μάλλον δεν υπολόγισε πως δεν έγινε κάτι να εκλείψουν τα πραγματικά αίτια των καθυστερήσεων που είναι το πλήθος των φορέων που εμπλέκονται (οργανισμοί κοινής ωφέλειας, αρχαιολογία, δήμοι κ.λπ.)

TBM Νίκη – Ελληνικό Μετρό

Μία σημαντική παρενέργεια της καθυστέρησης των πρόδρομων εργασιών, είναι πως οι μετροπόντικες πρέπει να διέρχονται από σταθμούς και φρεάτια που δεν έχουν ακόμα εκσκαφεί, με αποτέλεσμα να κατασκευάζεται χωρίς λόγο επιπλέον τμήμα σήραγγας (που φτάνει τα 100 μέτρα ανά σταθμό) το οποίο λίγο αργότερα θα πρέπει να καθαιρεθεί κατά την κατασκευή του σταθμού. Έτσι, το κόστος του έργου αυξάνεται.

Πράγματι, ο πρώτος μετροπόντικας «Αθηνά» έχει ήδη διέλθει από το πρώτο μεσοδιάστημα (Φρέαρ TBM Κατεχάκη – Φρέαρ Δικαιοσύνης) και βρίσκεται στο δεύτερο μεσοδιάστημα με στόχο να καταλήξει στο σταθμό Γουδή γύρω στο Πάσχα. Και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί «breakthrough» του μετροπόντικα, αφού ο σταθμός δεν θα έχει ανασκαφεί μέχρι τότε. Θα κατασκευαστεί δηλαδή σήραγγα εντός του σταθμού και η πορεία του μηχανήματος θα συνεχιστεί.

Συνολικά, η «Αθηνά» έχει διανύσει σχεδόν το 1/5 της πορείας προς το φρέαρ «Διασταύρωση Ευαγγελισμού», μήκους 5,1 χλμ. και σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγες εβδομάδες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της στα μέσα του 2025. Όσον αφορά τη «Νίκη» που ξεκινά την εκσκαφή από το Άλσος Βεΐκου, πρέπει να διανύσει πορεία μήκους 7,1 χλμ. ως το κέντρο της Αθήνας, και έτσι αναμένεται να βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι τουλάχιστον την άνοιξη του 2026.

Φρέαρ Άλσος Βεΐκου – Ελληνικό Μετρό

Συνολικά το έργο της γραμμής 4 έχει συγκεντρώσει καθυστερήσεις τουλάχιστον ενός έτους, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει δοθεί κάποια επίσημη παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Έτσι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, στην καλύτερη περίπτωση αναμένεται να παραδοθεί το 2030.

Η πρόοδος των εργασιών κατά το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, έχει ως εξής:

Φρέαρ TBM Βεΐκου: Στο Φρέαρ TBM Βεΐκου το ποσοστό κατασκευής (εκσκαφή, προσωρινή αντιστήριξη, αποστράγγιση) ανέρχεται στο 64,5%).

Επιπλέον, ξεκίνησαν οι εργασίες συνδέσεων και συγκολλήσεων των συστημάτων του TBM «Νίκη» και πιο συγκεκριμένα συναρμολογήθηκαν: η εμπρόσθια/οπίσθια ασπίδα, το σύστημα περιστροφής, ο ερέκτορας και ο κοχλίας.

Ταυτόχρονα, τοποθετήθηκαν προκατασκευασμένα δαχτυλίδια στην κλίνη ώστε να προωθηθούν τα βαγόνια υποστήριξης No. 1 και No. 2 (gantries) και να συνδεθούν με το υπόλοιπο μηχάνημα.

Επίσης, προωθήθηκε το TBM με τη χρήση των κάτω ώθησης και ξεκίνησε άμεσα η κατασκευή του Πλαισίου Εκκίνησης (Starting Frame).

Ταυτόχρονα, τοποθετήθηκε προσωρινός ταινιόδρομος παράλληλα με το TBM και κατασκευάστηκε εγκάρσιος μηχανισμός τροφοδοσίας του.

Φρέαρ ΕΥΔΑΠ: Συνεχίζεται η εκσκαφή του φρέατος ΕΥΔΑΠ με χρήση υδραυλικής σφύρας και πλέον βρίσκεται στο 4ο επίπεδο. Η πρόοδος κατασκευής του φτάνει στο 45,20%. Επιπρόσθετα, τοποθετήθηκαν μεταλλικές αντιρήδες στο 3ο επίπεδο εκσκαφής.

Σταθμός Δικαστήρια: Στο σταθμός Δικαστήρια έχει ξεκινήσει η εκσκαφή του 5ου επιπέδου στην ανατολική πλευρά του ορύγματος και διενεργούνται προετοιμασίες για τη διάτρηση της 5ης σειράς αγκυρίων.

Μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, συναρμολογήθηκαν και τοποθετήθηκαν τα εργοταξιακά γραφεία από την Ανάδοχο Κοινοπραξία.

Σταθμός Δικαστήρια – Ελληνικό Μετρό

Σταθμός Κολωνάκι: Στον σταθμό Κολωνάκι πραγματοποιείται η εκσκαφή του 3ου επιπέδου και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη διάτρηση της 3ης σειράς αγκυρίων.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης αγκυρίων του κεντρικού ορύγματος φτάνει το 24,66%.

Σταθμός Κολωνάκι – Ελληνικό Μετρό

Σταθμός Ακαδημία: Στον σταθμό Ακαδημία ολοκληρώθηκε η εκσκαφή πασσάλων της βόρειας εισόδου και του κεντρικού ορύγματος του σταθμού.

Άμεσα ξεκίνησε η εκσκαφή του 1ου επιπέδου του κεντρικού ορύγματος και έχουν κατασκευαστεί 41 από τα 61 αγκύρια της 1ης σειράς με το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης των προετενταμένων αγκυρίων του κεντρικού ορύγματος του σταθμού να φτάνει το 12,06%.

Σταθμός Ακαδημία – Ελληνικό Μετρό

Φρέαρ Δικαιοσύνης: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κεφαλόδεσμου στο πρώτο φρέαρ αερισμού που συναντά το TBM Αθηνά και ξεκινά άμεσα η εκσκαφή του.

Φρέαρ ΓΝΑ: Στο Φρέαρ ΓΝΑ ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής της συνδετήριας σήραγγας με τη διάτρηση δοκών προπορίας.

Η συνδετήρια αυτή σήραγγα θα συνδέει το Φρέαρ ΓΝΑ με τη σήραγγας του Επιστάθμου (χώρος για την εναπόθεση των νέων συρμών, τον καθαρισμό και τη συντήρησή τους).

Μέχρι στιγμής έχει ήδη τοποθετηθεί το 6ο πλαίσιο της συνδετήριας σήραγγας και έχουν σκαφτεί τα 5,5m από τα 17,95m.

Φρέαρ ΓΝΑ – Ελληνικό Μετρό

Φρέαρ TBM Κατεχάκη – TBM «Αθηνά»: Στο Φρέαρ TBM Κατεχάκη, η «Αθηνά» συνεχίζει το ταξίδι της έχοντας σκάψει 73,14m από τα 762,66 του 2ου μεσοδιαστήματος (Φρέαρ Δικαιοσύνης – Σταθμός Γουδή), με το ποσοστό προόδου εκσκαφής να φτάνει το 9,59%.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η διαδικασία συναρμολόγησης της γερανογέφυρας και ξεκίνησε άμεσα η λειτουργία της.

Φρέαρ TBM Κατεχάκη – Ελληνικό Μετρό

Επίσης, πραγματοποιήθηκε υπερβαρική παρέμβαση στον θάλαμο εκσκαφής για την επιθεώρηση του μετώπου, των κοπτικών και την απαραίτητη καταγραφή των φθορών της κεφαλής.

Κατά τη διαδικασία, αντικαταστάθηκαν τουλάχιστον 30 δίσκοι.

Η συνολική απόσταση του TBM Αθηνά από το Φρέαρ Κατεχάκη έως το Φρέαρ Διακλάδωση Ευαγγελισμού όπου και θα σταματήσει είναι 5091,67m. Η πρόοδος εκσκαφής του ταξιδιού του TBM Αθηνά φτάνει το 16,49%.

Σταθμός Ιλίσια – Ελληνικό Μετρό

Μετατόπιση δικτύων: Στον σταθμό Άλσος Βεΐκου συνεχίζονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων αποχέτευσης, ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ.

Στον σταθμό Κυψέλη πραγματοποιούνται εργασίες παράκαμψης δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, Φυσικού Αερίου και ΟΣΥ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η κατασκευή του νέου υπόγειου υποσταθμού της ΔΕΔΔΗΕ.

Στον σταθμό Αλεξάνδρας εφαρμόζονται οι παρακάμψεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ.

Στο φρέαρ Διακλάδωσης Ευαγγελισμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης των δικτύων ΟΚΩ.

Τέλος, στον σταθμό Καισαριανή συνεχίζονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, τηλεπικοινωνιών, ενώ στον σταθμό Ιλίσια πραγματοποιούνται εργασίες παράκαμψης δικτύων Φυσικού Αερίου, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ.

Σταθμός Ελικώνος – Ελληνικό Μετρό

Αρχαιολογικές εργασίες: Συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες στους σταθμούς Κυψέλη, Εξάρχεια, Ακαδημία στην οδό Παλαμά, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου και στο Φρέαρ αερισμού του Αγ. Θεράποντα, πλησίον του σταθμού Ζωγράφου.

Επέκταση γραμμής 2 προς Ίλιον

Σημαντική καθυστέρηση καταγράφεται στην εξέλιξη του διαγωνισμού για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό από την Ανθούπολη προς το Ίλιον με 3 νέους σταθμούς και προϋπολογισμό 550 εκατ. ευρώ. Όλες οι προβλέψεις για την έναρξη της β’ φάσης του διαγωνισμού έχουν πέσει έξω, με αποτέλεσμα πλέον η ολοκλήρωση του διαγωνισμού να μη διαφαίνεται μέσα στη φετινή χρονιά.

Πριν από λίγες εβδομάδες, δόθηκε η θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής για την περιβαλλοντική μελέτη του έργου.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη φάση του διαγωνισμού ξεκίνησε στις αρχές του 2023, με τέσσερις εταιρείες (Τέρνα, Άκτωρ, Άβαξ και Intrakat) να καταθέτουν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης της Γραμμής 2 μετά τον σταθμό “Ανθούπολη” προς την περιοχή Αγίου Νικολάου στο Ίλιον με τρεις νέους σταθμούς: Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος. Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ τριών επιπέδων στον σταθμό Παλατιανή, καθώς και η αναβάθμιση/αντικατάσταση ορισμένων Η/Μ συστημάτων σε μεγάλο τμήμα των γραμμών 2 και 3 αλλά και η επέκταση του αμαξοστασίου του Ελαιώνα για να φιλοξενήσει τους συρμούς που θα αποκτηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Δείτε επίσης:

Πώς προχωρούν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό (φωτογραφίες)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*