Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018

Share

  Με την άφιξη του μετροπόντικα στο Φρέαρ Δεληγιάννη, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου στις 24 Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκε και τυπικά το 100% της σήραγγας της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά. Αυτές τις μέρες σε εξέλιξη βρίσκεται η αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος και απομάκρυνσή του με τη βοήθεια γερανών.

  Η πρόοδος του συνόλου του έργου πλέον βρίσκεται στο 68% σύμφωνα με ενημέρωση από την Αττικό Μετρό. Οι τρεις πρώτοι σταθμοί (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια) και ο τελευταίος σταθμός της επέκτασης (Δημοτικό Θέατρο) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής αφού έχουν ολοκληρωθεί οι φέροντες οργανισμοί και αυτό τον καιρό βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχιτεκτονικά τελειώματα και η εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

  Στα Μανιάτικα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του σταθμού ενώ στο σταθμό του Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη η εκσκαφή έχοντας πλέον φτάσει ως το δεύτερο επίπεδο του σταθμού.

  Σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα της Αττικό Μετρό, οι σταθμοί Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια θα παραδοθούν ως τις 30 Ιουνίου 2019 ενώ οι σταθμοί Μανιάτικα, Πειραιάς και Δημοτικό Θέατρο ως τις 30 Ιουνίου 2021 (προηγουμένως είχε ανακοινωθεί «τέλη του 2020 ή αρχές του 2021»). Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε παράδοση ολόκληρης της επέκτασης ως το τέλος του 2017.

  Η πρόοδος των εργασιών τον Ιανουάριο και του Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

  • Φρέαρ εισόδου ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και υδατοστεγάνωση περιμετρικών τοιχείων
  • Σταθμός Αγία Βαρβάρα: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι βαφές θυρών και οι επεμβάσεις υγρομόνωσης
  • Φρέαρ Μ. Αλεξάνδρου: Σε εξέλιξη (Ιανουάριος) βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης τοιχώματος φρέατος.
  • Σταθμός Κορυδαλλός: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής πρόσβασης 2 του σταθμού.
  • Φρέαρ Πισιδίας: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και εγκατάστασης συστήματος προσωρινής αντιστήριξης, εξυγίανσης και παραλαβής πυθμένα θεμελίωσης καθώς και προσωρινής αποστράγγισης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης σήραγγας ΝΑΤΜ αερισμού.
  • Σταθμός Νίκαια: Σε εξέλιξη (Ιανουάριος) βρίσκονται οι εργασίες επιχώσεων του σταθμού στο επίπεδο της οδού καθώς και οι εργασίες καθαίρεσης κεφαλοδέσμου πασσάλων. Στη σήραγγα ΝΑΤΜ αερισμού του σταθμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης τελικού δαπέδου (ανάστροφο τόξο).
  • Φρέαρ Τζαβέλλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βάσης οικοδομικού γερανού.
  • Σταθμός Μανιάτικα: Στο νότιο φρέαρ του σταθμού (οδός Κουμουνδούρου), ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης ανοιχτού ορύγματος και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας ΝΑΤΜ.
   Στο βόρειο φρέαρ (οδός Δημητρακοπούλου), ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση οικοδομικού γερανού και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή-προσωρινή αντιστήριξη φρέατος 4ου επιπέδου.
   Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού (Ιανουάριος), σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης θεμελίωσης και οι εργασίες μόνιμης επένδυσης τοιχίων από τη στάθμη θεμελίωσης έως τη στάθμη πλάκας Η/Μ (επίπεδο -3).
  • Σταθμός Πειραιάς: Ολοκληρώθηκε η διενέργεια jet grouting στους αρμούς των διαφραγματικών τοίχων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής του κυρίως σταθμού (ολοκλήρωση 2ου επιπέδου) και οι εργασίες τοποθέτησης και προέντασης αντηρίδων προσωρινής αντιστήριξης 1ου και 2ου επιπέδου.
  • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής απολήξεων κύριας εισόδου και φρεατίων (επίπεδο οδού) και δευτερογενούς σκυροδέματος στο επίπεδο Η/Μ (επίπεδο -1).
   Στο νότιο κλιμακοστάσιο, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης θόλου μόνιμης επένδυσης.
   Στη σήραγγα πρόσβασης πλατείας Κοραή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης οπλισμών τοιχίων και θόλου μόνιμης επένδυσης.
   Στη σήραγγα πρόσβασης πλατείας Μπακογιάννη, σε εξέλιξη βρίσκεται η σκυροδέτηση τοιχίων μόνιμης επένδυσης.
  • Φρέαρ Δεληγιάννη: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποσυναρμολόγησης ΤΒΜ.
  • Φρέαρ Πανεπιστήμιο: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης φρέατος έως -4,30 (9ο επίπεδο εκσκαφής).
  • Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί (ποσοστό 100%).

  Δείτε επίσης


  Γραμμή 4 Μετρό

  Η μάχη των τεσσάρων κοινοπραξιών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το διαγωνισμό για το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 του Μετρό συνεχίζεται και όπως φαίνεται θα το λόγο θα έχουν τα δικαστήρια ήδη από την πρώτη φάση του διαγωνισμού. Υπό αυτές τις συνθήκες, δύσκολα θα δούμε τη β’ φάση να ξεκινά στο πρώτο μισό της χρονιάς.

  Σημειώνεται πως εκκρεμεί επίσης ο διαγωνισμός για την εκτέλεση των πρόδρομων εργασιών για τη γραμμή (παρακάμψεις δικτύων, αρχαιολογικά κ.λπ.) ο οποίος, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χ. Σπίρτζη στα τέλη της περασμένης χρονιάς, αναμενόταν να προκηρυχθεί μέσα στον Ιανουάριο. Η καθυστέρηση ίσως να οφείλεται στις εξελίξεις με τον κύριο διαγωνισμό, μάλλον σοφά, καθώς η πρόωρη έναρξη των πρόδρομων εργασιών θα έφερνε εργοτάξια στους δρόμους της Αθήνας 1-2 χρόνια πριν αρχίσουν τα κύρια έργα.

  Εν τω μεταξύ, στο νέο χάρτη με το Σχέδιο Ανάπτυξης Γραμμών Μετρό της Αττικό Μετρό με ημερομηνία ‘Φεβρουάριος 2017’ απεικονίζεται για πρώτη φορά ο νέος σταθμός στην Κυψέλη με την ονομασία ‘Ελικώνος’ καθώς και η νέα θέση του σταθμού ‘Πανεπιστημιούπολη’ (πρώην Νίαρ Ηστ), πλησίον της πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. Τμήμα του χάρτη είχαμε δημοσιεύσει πρώτοι τον περασμένο Δεκέμβριο οπότε και επιβεβαιώθηκε επισήμως από την Αττικό Μετρό η προσθήκη του νέου, 15ου σταθμού της γραμμής, καθώς και η μετακίνηση του σταθμού στην Καισαριανή.

  Δείτε επίσης:

  Επέκταση Τραμ

  «Θα ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά ή δεν θα ολοκληρωθεί;» ρωτάγαμε πριν από δύο μήνες. Η απάντηση είναι «μάλλον όχι». Κι αυτό γιατί ενώ στο 95% της διαδρομής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σε δύο σημεία της επέκτασης (Ακτή Ποσειδώνος και κόμβος Β. Γεωργίου και Εθνικής Αντιστάσεως) εκκρεμούν ακόμη αρχαιολογικές εργασίες. Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι αρχαιολογικές ανασκαφές και οι παρακάμψεις δικτύων θα ξεκινούν πριν από το διαγωνισμό για το κύριο έργο. Θα πρέπει πάντως να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ του στησίματος εργοταξίων πολλούς μήνες ή και χρόνια πριν ξεκινήσει το κύριο έργο και της κατάστασης που έχουμε σήμερα με αρχαιολογικές ανασκαφές να εκκρεμούν ενώ σχεδόν το σύνολο του υπόλοιπου έργου είναι έτοιμο.

  Εν τω μεταξύ, στις 14 Μαρτίου παραδόθηκε η νέα αποβάθρα του Τραμ στο Σύνταγμα και έτσι ξεκίνησαν και πάλι τα δρομολόγια στο τμήμα Λεωφ. Βουλιαγμένης – Σύνταγμα τα οποία είχαν διακοπεί για τρεις μήνες.

  Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των εργασιών έχει ως εξής:

  Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ:

  Σε λοιπές περιοχές του ευρύτερου δικτύου Τραμ:

  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροχιοδρόμου:

  • στη στάση Ν. Φάληρο (εγκατάσταση αλλαγών και σύνδεση επέκτασης γραμμής Πειραιά με το υπάρχον δίκτυο)
  • στη Μουσών (εγκατάσταση αλλαγής για τη βέλτιστη λειτουργία της επέκτασης Τραμ στον Πειραιά)
  • στο Σύνταγμα (τροποποίηση τερματικής στάσης που έγινε διπλή).

  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης του αστικού σχεδιασμού στην τερματική στάση στο Σύνταγμα.

  Β. Αναφορικά με λοιπές εργασίες (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

  Κατά μήκος της διαδρομής του Τραμ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες:

  • Συντήρησης φρεατίων σε περιοχές οδοστρωμάτων κυκλοφορίας.
  • Εγκατάστασης σηματοδότησης με Τραμ στους σηματοδοτούμενους κόμβους της διαδρομής του Τραμ.

  Στην Ακτή Ποσειδώνος είναι σε εξέλιξη εργασίες:

  • Αρχαιολογικής ανασκαφής
  • Μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, κατασκευής τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού.

  Στον κόμβο Β. Γεωργίου και Εθνικής Αντιστάσεως είναι σε εξέλιξη εργασίες:

  • Αρχαιολογικής ανασκαφής
  • Μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, κατασκευής τροχιοδρόμου

  Στη στάση ΣΕΦ και στην πλατεία Αλικάκου

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φύτευσης και αστικού σχεδιασμού
  • Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.)

  Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

  Δείτε επίσης:

 
 

Διαβάστε Περισσότερα